Το Χαλάνδρι γεννά ενέργεια από τα υπολείμματα τροφών εκατοντάδων νοικοκυριών

Ένας δήμος που μετατρέπεται από παραγωγός απορριμμάτων σε παραγωγός βιομάζας FORBI.

Με εντυπωσιακό τρόπο προχωρά το πρόγραμμα «Waste4Think» το οποίο εφαρμόζεται πιλοτικά στον δήμο Χαλανδρίου με σκοπό να μπουν οι βάσεις για τη σχεδίαση ενός σύγχρονου συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων με όσο το δυνατόν λιγότερα ή μηδενικά απόβλητα.

Συγκεκριμένα, ό,τι υπολείμματα τροφών παράγει η κουζίνα 800 πολιτών του δήμου πετάγεται, με βιοαποδομήσιμες σακούλες, σε ένα δίκτυο κάδων χωρητικότητας 120 λίτρων.

Η πιλοτική εφαρμογή για την αξιοποίηση οργανικών οικιακών απορριμμάτων ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2016 με τη συμμετοχή εθελοντών σε όλο το Χαλάνδρι. Το Waste4Think εντάσσεται στο τοπικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων (ΤΣΔΑ).

«Στην επόμενη φάση προγραμματίζουμε να αυξήσουμε τον αριθμό των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα στους 7.000 (σε όλο το Δημοτικό διαμέρισμα της Αγίας Βαρβάρας και μέρος του Κάτω Χαλανδρίου) και μετά να επεκτείνουμε το πρόγραμμα σε όλο τον δήμο. Με την εφαρμογή του προγράμματος, στόχος μας είναι να καταλήγει σε ταφή μόνο το 10% απορριμμάτων», επισήμανε ο Γεράσιμος Λυμπεράτος, Καθηγητής του ΕΜΠ και δημοτικός σύμβουλος Χαλανδρίου, εντεταλμένος για την ανακύκλωση. Αυτό άλλωστε συμβαίνει σήμερα με όσους συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Ένας δήμος που μετατρέπεται από παραγωγός απορριμμάτων σε παραγωγός βιομάζας FORBI

Με το πρόγραμμα Waste4Think, το υλικό που συλλέγεται μετατρέπεται, με ξήρανση και τεμαχισμό, σε ένα αξιοποιήσιμο προϊόν βιομάζας, το «FORBI» (Food Residue Biomass). Η επεξεργασία των οργανικών απορριμμάτων (ξήρανση/τεμαχισμός) γίνεται σε εγκαταστάσεις του δήμου.

Κατόπιν, το παραγόμενο προϊόν μεταφέρεται στο ΕΜΠ για να μελετηθούν οι πιθανές εφαρμογές του. Αυτές ενδεικτικά είναι: παραγωγή βιοαερίου (μεθάνιο, υδρογόνο, hythane), παραγωγή βιοαιθανόλης, παραγωγή βιοπροσροφητικού υλικού, μικροβιακές κυψέλες καυσίμου, πελετοποίηση, κομποστοποίηση, εναλλακτικό καύσιμο για τσιμεντοβιομηχανία.

Σύμφωνα με τον κ. Λυμπεράτο, αυτό το υλικό δεν μυρίζει, είναι ομογενοποιημένο ως χώμα και μπορεί να συντηρηθεί τουλάχιστον για έναν χρόνο χωρίς αλλοίωση, μιας και έχει χαμηλή υγρασία. Ήδη παράχθηκαν πέλετ για θέρμανσηβιοαιθανόληκόμποστ αλλά και βιοαέριο, για την κυκλοφορία ενός από τα απορριμματοφόρα με αποτέλεσμα να υπάρχει καθαρή εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας.

«Μια τέτοια διαχείριση, σε συνδυασμό με την αναβαθμισμένη ανακύκλωση σε χωριστά ρεύματα μπλε και κίτρινων κάδων, είναι εφικτό να μειώσει τα απόβλητα που καταλήγουν σε ΧΥΤΑ σε ποσοστό μικρότερο από 10% της σημερινής τους ποσότητας. Κατ’ επέκταση, με αυτόν τον τρόπο, μειώνεται σημαντικά το κόστος αποκομιδής και διάθεσης των απορριμμάτων», υπογράμμισε ο κ. Λυμπεράτος.

Στο πρόγραμμα Waste4Think συμμετέχουν με άλλες δράσεις εκτός από το Χαλάνδρι και τρεις ακόμη ευρωπαϊκές πόλεις: το Seveso της Ιταλίας, το Zamudio της Ισπανίας και το Cascais της Πορτογαλίας.

FORBI πριν και μετά την κομποστοποίηση