Το τρέξιμο για 30 λεπτά την ημέρα μειώνει την κυτταρική γήρανση κατά 9 χρόνια

Νέα έρευνα ανακάλυψε ότι άνθρωποι που είναι πολύ δραστήριοι σωματικά μπορούν να αφαιρέσουν χρόνια από τη βιολογική τους ηλικία.

Έρευνα του Brigham Young University στο Provo, ανακάλυψε ότι το τρέξιμο για 30-40 λεπτά ημερησίως, για 5 ημέρες την εβδομάδα, μπορεί να μειώσει τη βράχυνση των τελομερών και την κυτταρική γήρανση κατά 9 χρόνια.

Τα τελομερή θεωρούνται δείκτης βιολογικής ηλικίας. Καθώς μεγαλώνουμε, το μήκος τους μειώνεται. Όταν γίνουν πολύ κοντά δεν μπορούν πλέον να προστατεύουν τα χρωμοσώματα- που μπορεί να προκαλέσει τον τερματισμό λειτουργίας και τον θάνατο των κυττάρων.

Φτωχοί παράγοντες του τρόπου ζωής, όπως έλλειψη άσκησης, μπορούν επίσης να συμβάλουν στη βράχυνση των τελομερών προκαλώντας οξειδωτικό στρες.

Η νέα έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τον καθηγητή  Larry Tucker δείχνει πόσο σημαντική είναι η σωματική δραστηριότητα για την προστασία από την κυτταρική γήρανση.

Οι ερευνητές ανέλυσαν στοιχεία 5.823 ενηλίκων και εξέτασαν το μήκος των τελομερών τους. Επιπλέον εστίασαν στη συμμετοχή των συμμετεχόντων σε 62 σωματικές δραστηριότητες για περίοδο 30 ημερών χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες για να υπολογίσουν τα επίπεδα σωματικής δραστηριότητας.

Σε σύγκριση με συμμετέχοντες που ακολουθούσαν καθιστική ζωή, όσοι ήταν πολύ δραστήριοι φάνηκε να έχουν μήκος τελομερών που αντιπροσώπευε βιολογική ηλικία κατά 9 χρόνια μικρότερη και σε σύγκριση με όσους ασκούνταν μετρίως η βιολογική ηλικία ήταν 7 χρόνια μικρότερη.

Τριάντα λεπτά τρέξιμο την ημέρα για 5 ημέρες την εβδομάδα θεωρήθηκαν ως κάτι πολύ ενεργό για τις γυναίκες, ενώ στους άντρες ήταν τα 40 λεπτά.

Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν πρόσφατα στο περιοδικό Preventative Medicine.

Πηγές: Preventative Medicine.