Το Νοσοκομείο Αιγίου λαμβάνει έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού