Το νέο Δ.Σ. του Σωματείου Χειριστών Αιγιαλείας

Μετά τη διενέργεια  των Αρχαιρεσιών της «Ένωσης Χειριστών Βοηθών Εσκαπτικών Ηλεκτροκίνητων & Φορτικών Μηχανημάτων Παντός Τύπου Περιφέρειας Αιγιαλείας» που έλαβε χώρα το Σάββατο 14 και την Κυριακή 15 Μαΐου 2022 στα γραφεία μας Αριστείδου 4, 25100 Αίγιο, για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Μελών Ελεγκτικής Επιτροπής & Αντιπροσώπων για το Ε.Κ. Αιγίου και την Ο.Χ.Μ.Ε.Ε. ανακοινώνουμε τη νέα Σύνθεση του Δ.Σ. που συγκροτήθηκε σε Σώμα την Παρασκευή 20/05/2022 και έχει ως εξής:

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:   ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΛΑΖΑΡΑΤΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ

ΤΑΜΙΑΣ:  ΨΥΧΡΑΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΕΦΟΡΟΣ:  ΜΕΡΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ