Το νέο Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Δαφνών “Δήμητρα”

Πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του Πολιτιστικού Συλλόγου Δαφνών “Δήμητρα”, την Δευτέρα 17-04-17 με ταυτόχρονη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. του Συλλόγου. Αποφασίστηκε στη συνεδρίαση της Τρίτη 18-04-17, η κατανομή των αρμοδιοτήτων κι έτσι αναδείχθηκε η νέα Διοίκηση του Συλλόγου, η οποία έχει ως εξής:
ΠρόεδροςΞυλιάς Νικόλαος
Αντιπρόεδρος: Παπαχριστοπούλου Παναγιώτα
Γραμματέας: Ανδριοσόπουλος Δημήτριος
Ταμίας: Σκούντζος Θεόδωρος
Μέλος: Οικονομόπουλος Βασίλειος
Αναπληρωματικά Μέλη
Κωνσταντινόπουλος Κωνσταντίνος
Σπυρόπουλος Κωνσταντίνος
Εξελεγκτική Επιτροπή
Σπυρόπουλος Δήμος
Αθανασίου Γεώργιος
Ζάρου Ελευθερία