Το νέο Διοικητικό συμβούλιο του “Χορευτικού Ομίλου Αιγίου”

Συγκροτήθηκε σε σώμα, μετά από πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος μέλους κ. Γεωργίου Νικολόπουλου το νέο Διοικητικό συμβούλιο του “Χορευτικού Ομίλου Αιγίου 1978” που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 10ης Ιουνίου 2024.

Η σύνθεση του νέου ΔΣ είναι η εξής:

Πρόεδρος: Γεώργιος Νικολόπουλος

Αντιπρόεδρος: Ηρώδης Καρόπουλος

Γεν. Γραμματέας: Γεωργία Μποτίνη

Ταμίας: Παναγιώτης Πλάτανος

Έφοροι Υλικού: Σπυριδούλα Μπαλικούρα & Βασιλική Καλλιαμπέτσου

Έφορος Δημοσίων Σχέσεων: π. Αθανάσιος Λιακόπουλος

 

Συγκροτήθηκε σε σώμα επίσης η νέα Ελεγκτική επιτροπή ως εξής:

Πρόεδρος: Αικατερίνη Δουδούμη

Μέλος: Αικατερίνη Καφεντζή

Μέλος: Κωνσταντίνος Δεληγιάννης