Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΙΛΕΑ

 Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΙΛΕΑ συγκροτήθηκε σε σώμα και έχει ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βάνα Μπεντεβή – Σπυροπούλου

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάτα Μαγκανιώτη

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ: Σοφία Χατζοπούλου – Θεοδώρου

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ: Γεώργιος Αγγελόπουλος

ΤΑΜΙΑΣ: Μάριος Χριστόπουλος

ΚΟΣΜΗΤΩΡ: Κωνσταντίνος Κλάγκος

ΕΦΟΡΟΣ: Αθηνά Σκανδάμη