Το θέμα της ανάπλασης της πλατείας Αγίας Λαύρας στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Αιγιάλειας

Μετά από αίτημα των επιχειρηματιών 

Στις 19 Ιανουαρίου ημέρα Τετάρτη στις 14.30 συνεδριάζει διά ζώσης το δημοτικό συμβούλιο Αιγιάλειας στο “Πολύκεντρο” Συνεδριακό Κέντρο Αιγίου, με τέσσερα θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Το πρώτο θέμα αφορά τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την Ανάπλαση της Πλατείας Λαύρας και έρχεται στο δημοτικό συμβούλιο προς συζήτηση μετά από αίτημα των καταστηματαρχών που δραστηριοποιούνται πέριξ της πλατείας Αγίας Λαύρας Αιγίου.

Όπως είχε αποκαλύψει η εφημερίδα “ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ”  στο φύλλο της Πέμπτης 13 Ιανουαρίου 2022, οι καταστηµατάρχες μετά την ένσταση των “5” δημοτικών συμβούλων της παράταξης Γούτου, ζήτησαν από την νέα Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιάλειας Μαρία Γιδά να φέρει το θέµα προς συζήτηση στην πρώτη συνεδρίαση του δηµοτικού συµβουλίου, προκειµένου να παραβρεθούν όχι µόνο όσοι δραστηριοποιούνται πέριξ της πλατείας, αλλά και όλοι όσοι βρίσκονται στην αγορά καθώς όπως τονίζουν οι επιχειρηµατίες “όλοι θιγόµαστε”.  Μάλιστα την Τετάρτη 12/1/2022 στις 9 το πρωί  οι καταστηµατάρχες βρέθηκαν στο γραφείο της Προέδρου, ζητώντας από την Πρόεδρο να εντάξει το θέμα προς συζήτηση ως πρώτο θέμα στη συνεδρίαση του δηµοτικού συµβουλίου Αιγιάλειας.

Οι καταστηματάρχες μιλώντας στον “ΤΥΠΟ” εξέφρασαν το θυµό τους, την αγανάκτησή τους και την απογοήτευσή τους, οι οποίοι σχεδιάζουν κινητοποιήσεις, αφού όπως τονίζουν το οικονοµικό κόστος από τη µισογκρεµισµένη πλατεία και την παύση των εργασιών έχει τεράστιο αντίκτυπτο στις επιχειρήσεις τους και ζητούν να αρχίσουν τα έργα χθες.

Καταστηµατάρχες της πλατείας Αγίας Λαύρας µιλώντας στον “Τ.” ανέφεραν: – “Ντροπή τους! ∆εν µπορεί πέντε άνθρωποι να κάνουν ένσταση και µην προχωρά το έργο. Βάζουν τα πολιτικά και τα προσωπικά τους συµφέροντα πιο πάνω από την πόλη. ∆εν µπορεί για παράδειγµα σύµβουλοι από την Αιγείρα ή το ∆ιακοπτό, να καθορίζουν τι θα γίνει στην πλατεία Αγίας Λαύρας. Είµαστε οργισµένοι”.

Από την άλλη οι “5” δημοτικοί σύμβουλοι αναφέρουν ότι “η θεσµική µας θέση είναι ο έλεγχος της νοµιµότητας, που όπως φαίνεται δεν αρέσει στο κ. Καλογερόπουλο. Με αυτή την απόφαση σώζει την εταιρεία, που για 2 χρόνια, διέλυσε την καρδιά της πόλης. Η δε εταιρεία που δίνει το έργο έχει εκτελέσει µόνο το 5% της υποχρέωσής της στο άλλο έργο της αποχέτευσης».

 

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 19/1/2022

  1. Συζήτηση επί της αιτήσεως των ιδιοκτητών-εργαζομένων, των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται πέριξ της πλατείας Αγίας Λαύρας της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας.
  2. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας, οικονομι-κού έτους 2021.
  3. Κατάργηση της άμεσης εφαρμογής του τέλους ταφής στερεών αποβλή-των, σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν.4819/2021.
  4. Αντικατάσταση τακτικού και αναπληρωματικού μέλους του Διοικητι-κού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την ε-πωνυμία: «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Αιγια-λείας (Δ.Ε.Υ.Α.Α.)», λόγω παραίτησης.