Το Εργατικό Κέντρο Αιγίου συμμετέχει στην «Πανεθνική Ημέρα Δράσης» με συγκέντρωση στην πλατεία Αγίας Λαύρας

ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΣΣΕΣ – ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ,

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ αποφασιστικά, στην «Πανεθνική Ημέρα Δράσης» με 24ωρη πανελλαδική Απεργία την ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2018 ενάντια στις ασκούμενες μνημονιακές πολιτικές λιτότητας, ανεργίας και υπερφορολόγησης.

 Για μια άλλη Ελλάδα!

Χωρίς «λουκέτα» και στρατιές ανέργων!

Στόχος μας είναι η Ελλάδα που δουλεύει , παράγει, δημιουργεί και πετυχαίνει!!!

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ, δυναμικά, εναλλακτικές πολιτικές κα μέτρα εξόδου από την κοινωνικοοικονομική κρίση:

1ον Δραστική καταπολέμηση της ανεργίας και δημιουργία νέων, μακροπρόθεσμα βιώσιμων θέσεων εργασίας με αξιοπρεπείς όρους και αμοιβές.

2ον Κοινωνικό Κράτος που παρέχει δίχτυ ασφαλείας για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας. Που θα προστατεύει την πρώτη κατοικία και την επαγγελματική στέγη των θυμάτων της κρίσης.

3ον Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και καινοτομίας με γνώμονα ένα Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για το μετασχηματισμό του παραγωγικού προτύπου της χώρας.

4ον Πολιτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης, που θα ενισχύουν την υγιή επιχειρηματικότητα, τον παραγωγικό σχεδιασμό και το αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας.

5ον Προστασία της δημόσιας υγείας, χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις, με επαρκή χρηματοδότηση του ΕΣΥ, με το φάρμακο να παραμένει δημόσιο αγαθό.

6ον Δημόσιο σύγχρονο, αποτελεσματικό, ψηφιακό, αξιοκρατικό, δημοκρατικό και βιώσιμο με σεβασμό στα δικαιώματα των πολιτών και των λειτουργών του. Εξάλειψη των αντιαναπτυξιακών, διαρθρωτικών και γραφειοκρατικών εμποδίων.

7ον Αξιοπρεπείς συντάξεις και – αυτονοήτως – πλήρη εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων για τον ανακαθορισμό του ύψους τους.

8ον Περιορισμό της εξοντωτικής φορολόγησης και εξάλειψη της δημευτικού χαρακτήρα εισφορολόγησης, με παροχή φορολογικών κινήτρων συνδεδεμένων με την υγιή ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

9ον Πολιτικές αγοράς εργασίας που δεν θα αναπαράγουν την εκμετάλλευση, τη φτώχεια και τον αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων, αλλά αντίθετα θα αναβαθμίζουν το ανθρώπινο δυναμικό και θα συμβάλλουν αποφασιστικά στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

10ον Ανεξάρτητη Δικαιοσύνη και εμπέδωση του Κράτους Δικαίου.

 

ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΓΙΟΥ

ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2018 Πλατεία Αγίας Λαύρας στις 10:00 π.μ.