Το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Άνοιξε τις Πύλες του

Ξεκίνησε τη λειτουργία του το «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» (ΕΧΕ), που αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του μοντέλου-στόχου που έχει καθορίσει η ΕΕ, με το οποίο επιδιώκεται η δημιουργία ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας

Μέτοχοί του είναι ο ΛΑΓΗΕ με 22%, ο ΑΔΜΗΕ με 20%, ο ΔΕΣΦΑ με7%, το Χρηματιστήριο Αθηνών με 31% και Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης με ποσοστό 20%. Το αρχικό κατατεθημένο μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρείας ανέρχεται στα 5 εκ. ευρώ.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΧΕ που θα έχει τριετή θητεία, απαρτίζεται από τους κκ. Αθανάσιο Σαββάκη, πρόεδρο του ΣΒΒΕ, Μιχαήλ Φιλίππου, ηλεκτρολόγο μηχανικό, Αριστείδη Τασούλη, μηχανολόγο ηλεκτρολόγο μηχανικό, Ιωάννη Καμπούρη, μέλος Δ.Σ. και γενικός διευθυντής λειτουργίας του ΑΔΜΗΕ, Γεράσιμο Αυλωνίτη, ειδικός επί ρυθμιστικών θεμάτων στο ΔΕΣΦΑ, Δημήτρη Καραϊσκάκη, επιτελικό διευθυντή λειτουργιών του ΧΑ, Χάνες Τακάκς, στέλεχος της EBRD, Μαρίνο Χριστοδουλίδη, πρόεδρο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και Δημήτρη Παπαντώνη, καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Πρόεδρος του ΔΣ εξελέγη ο κ. Σαββάκης και Διευθύνων Σύμβουλος ο κ. Φιλίππου.

Το ΕΧΕ, αξιοποιώντας τις διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας με γειτονικές χώρες, επιτρέπει τη δημιουργία μιας ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας, με διαφάνεια στις συναλλαγές και κοινούς κανόνες. Διασφαλίζεται, έτσι, η επάρκεια εφοδιασμού για το σύνολο της χώρας, καθώς και χαμηλότερο ενεργειακό κόστος για τους καταναλωτές, είτε πρόκειται για νοικοκυριά, είτε για επιχειρήσεις.

Το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας δε θα είναι, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, μια αγορά ανοιχτή σε επενδυτές αλλά περισσότερο ένας φορέας που θα αναλάβει την οργάνωση και διαχείριση των αγορών ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου. Στην πραγματικότητα το ενεργειακό χρηματιστήριο θα είναι ο διάδοχος του σημερινού λειτουργού της αγοράς ΛΑΓΗΕ και θα αναλάβει τη διεκπεραίωση των ενεργειακών συναλλαγών, δηλαδή θα αποτελέσει την αγορά στην οποία παραγωγοί και έμποροι ενέργειας θα συναλλάσσονται.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το νέο μοντέλο στόχος που θα υιοθετήσει η χώρα για τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρισμού θα δημιουργηθούν 4 αγορές όπου θα διενεργούνται συναλλαγές για διαφορετικά προϊόντα: η αγορά επόμενης ημέρας, η ενδοημερήσια αγορά, η προθεσμιακή αγορά και η αγορά εξισορρόπησης.

Το ενεργειακό χρηματιστήριο θα έχει την ευθύνη για το trading στην προθεσμιακή, την προημερήσια και την ενδοημερήσια αγορά, ενώ η αγορά εξισορρόπησης θα λειτουργεί από τον ΑΔΜΗΕ αλλά η εκκαθάρισή της θα γίνεται από το χρηματιστήριο.

Μεταξύ άλλων η ΕΧΕ θα διενεργεί την εκκαθάριση των ποσοτήτων πώλησης και αγοράς ενέργειας, θα υπολογίζει τη χρηματική αξία, θα αναλαμβάνει και θα διαχειρίζεται τον πιστωτικό κίνδυνο των συναλλαγών και θα ασκεί το διακανονισμό στις αγορές.