Το Αστικό ΚΤΕΛ Αιγίου στην ηλεκτρονική εποχή!

“ΕΞΥΠΝΟ” ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ –  “ΕΞΥΠΝΗ ΚΑΡΤΑ” – “ΕΞΥΠΝΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ”

Με την εξέλιξη της τεχνολογίας συµβαδίζει το Αστικό ΚΤΕΛ Αιγίου και εκσυγχρονίζεται, φέρνοντας στα χέρια των πολιτών το “έξυπνο εισιτήριο” και την “έξυπνη κάρτα”.

Οι πολίτες θα µπορούν να προµηθεύονται το “έξυπνο” εισιτήριο, µέσω αυτόµατου µηχανήµατος έκδοσης που θα τοποθετηθεί σην Τρίγωνη πλατεία, ενώ θα υπάρχει και η “έξυπνη” κάρτα, µε τα στοιχεία του προσώπου που την χρησιµοποιεί και θα την προµηθεύει µε όσα χρήµατα επιθυµεί βάσει των διαδροµών που χρειάζεται να διανύσει. Φυσικά ο επιβάτης θα µπορεί να πληρώνει το εισιτήριο και µε την πιστωτική του κάρτα. Βέβαια για διευκόλυνση των ηλικιωµένων θα υπάρχει και η έκδοση του κλασσικού εισητηρίου.

Ο Πρόεδρος του Αστικού ΚΤΕΛ κ. Χρήστος Κοσσαράς επισηµαίνει στον “Τ.”:

– “Το Αστικό ΚΤΕΛ Αιγίου εκσυγχρονίζεται και στοχεύει στη διευκόλυνση της εξυπηρέτησης των πελατών. Πλέον, σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις η µετακίνηση των επιβατών γίνεται εύκολα µε τη χρήση “έξυπνων” καρτών, όπου το εισιτήριο το προµηθεύεται ηλεκτρονικά ο ενδιαφερόµενος.  Μαζί µε τις “έξυπνες” στάσεις µέσα από το πρόγραµµα που έχει εξασφαλίσει ο ∆ήµος και θα τεθούν σε ισχύ άµεσα, οι µετακινήσεις προσαρµόζονται στο σύγχρονο επίπεδο τεχνολογικής εξέλιξης. Εµείς, ως Αστικό ΚΤΕΛ, µε τον ανανεωµένο στόλο των οχηµάτων µας και µε πολλές διαδροµές για όλους, είµαστε στο πλευρό των πολιτών όλων των ηλικιών και κυρίως των ηλικιωµένων, προκειµένου να προσαρµοστούν άµεσα στα νέα δεδοµένα που επιτάσσει η εποχή µας”.

Οι πολίτες µπορούν να ενηµερώνονται καθηµερινά από τα γραφεία του Αστικού ΚΤΕΛ Αιγίου για τα πλεονεκτήµατα του ηλεκτρονικού εισιτηρίου.Ώρες λειτουργίας γραφείου , ∆ευτέρα – Παρασκευή (9:00-13:00). Τηλέφωνο επικοινωνίας 26910-28983.

Σε αναµονή για το µίνι – µπας

Σε αναµονή  βρίσκεται το Αστικό ΚΤΕΛ για τη λειτουργία του µίνι-µπας  Όπως αναφέρει ο κ. Κοσσαράς στον “Τ.” “το θέµα έχει συζητηθεί και εγκριθεί από τη ∆ηµοτική Κοινότητα Αιγίου και αναµένεται να έρθει προς συζήτηση στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αλλά δυστυχώς καθυστερεί. Το συγκεκριµένο mini-bus θα εκτελεί τακτικά δροµολόγια στο κέντρο του Αιγίου, από το Σταθµό του τρένου, έως το Νοσοκοµείο διαµέσου του κεντρικού ιστού της πόλης του Αιγίου µε µικρό αντίτιµο”.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι και ο ∆ήµαρχος ∆ηµ. Καλογερόπουλος, βλέπει θετικά τη λειτουργία του, ενώ ερωτηµατικό παραµένει εάν θα λειτουργήσει άµεσα, καθώς ξεκινά σε λίγο καιρό και η ανάπλαση στο υπόλοιπο τµήµα της Μητροπόλεως.

ΦΡΟΣΩ ΣΤΙΒΑΧΤΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΤΑΥΡΙΔΗ

Από την έντυπη έκδοση “ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ”