ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ στην Αιγιαλεία; πώς είπατε;

Ναι …ναι  … εδώ  στην Αιγιαλεία  όταν µας  το ρωτάνε αυτό κάνουµε τον κουφό, τον ανήξερο, τον αλλήθωρο… τον Γύλο  βρέ παιδί µου  από  την Σωφερίνα του Σακελλάριου!  Είσαι στον σταθµό των ΚΤΕΛ  και  ρωτάς: – «Ένα ξενοδοχείο εδώ κοντά;» Υποθέτεις… εδώ είναι ο σταθµός των λεωφορείων άρα στα 5’ µε 10’  το  πολύ  λεπτά  περπάτηµα µε τα πόδια θα υπάρχει ένα  ξενοδοχείο στο  κέντρο  της πόλης !

Πριτς !

Ή στην είσοδο  της  πόλης  ή στην έξοδό  της… ανάλογα µε το πού κοιτάς ! Τα πάντα είναι θέµα οπτικής γωνίας! Εξ ου  και το ΤΕΙ  ΟΠΤΙΚΗΣ –ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ   στην παραλία µας ανάµεσα στα ερείπια της Χαρτοποιίας και το Λιµάνι φάντασµα! Υπήρχε λόγος που ρθε εδώ ! ∆ιότι τα πάντα εδώ γίνονται µελετηµένα! Βέβαια…µεγάλος σχεδιασµός !

……………………………………………………………………………………………………………..

Όµως είναι δυνατόν  τόσες ακτογραµµές  κι ούτε  µια… ΜΑΡΙΝΑ ; Ναι … όταν µας το ρωτάνε αυτό  το ρίχνουµε στο τραγούδι! Ιταλικό µάλιστα! Αµ πώς! «Mi  sono  inamorato di Marina»   Kαι µείς οι Αιγιώτες  ερωτευµένοι  είµαστε  µε µια µαρίνα  µε το «µ»  µικρό κι ουχί  κεφαλαίο… αλλά ακόµα περιµένουµε!  ∆εκαεννέα τον αριθµό  µαρίνες αριθµεί  η  χώρα µας µε 6.661 θέσεις… Στην ∆υτική Ελλάδα  τρεις όλες κι όλες! Στη Λευκάδα, την Πρέβεζα  και την  Κέρκυρα!  Φαντάζεστε να υπήρχε µία εδώ σωστά  οργανωµένη ώστε να µπορεί να εφοδιάζει τα ιστιοπλοϊκά  και τα υπόλοιπα σκάφη; Αλλά όχιιιιιιι… ένα λιµάνι  για να κάνει τις επισκευές του  ο  κάθε πλοιοκτήτης!

Βρέ σεις ∆ηµαρχέοι, όραµα για τούτη την πόλη δεν έχει κανείς; Η Αιγιαλεία πρέπει να αποκτήσει τον ποιοτικό Τουρισµό  που της αξίζει  αλλιώς θα ναι καταδικασµένη  σ ένα διαρκή , άνευ τέλους  αργό µαρασµό !

……………………………………………………………………………………………………………..

Μετά την ανάπλαση της παραλίας  (τα χορτάρια την τελευταία φορά που πήγα εγώ έκρυβαν τη θάλασσα) στοχευµένες ενέργειες για την δηµιουργία µαρίνας και  µιας ατέλειωτης περατζάδας απ την χαρτοποιία ως την Αλυκή! Ανάδειξη του Υδροβιότοπου ! Κίνητρα σ’  επενδυτές για την κατασκευή ξενοδοχείου στα πέτρινα κτίρια που στοιχειώνουν την παραλία µας!  Τα  σκαλοπατάκια που ενώνουν την επάνω µε την κάτω πόλη αν είχαν παραπλεύρως  κυλιόµενες  δεν θα διευκόλυναν τον επισκέπτη, αλλά και τον ντόπιο, στην  µετακίνησή του δίχως αυτοκίνητο  και δεν θα µειώνονταν η ατµοσφαιρική µόλυνση καθώς και η ηχορύπανση;

……………………………………………………………………………………………………………..

Oι προηγούµενοι έφθασαν την Αιγιαλεία να ζέχνει  σκουπίδια  µε ή χωρίς  εισαγωγικά ! Ας ελπίσουµε  σε… ΕΥΩ∆ΙΑ… την οποία θα επιτύχει εκείνος ο Άρχων που θα επιθυµεί την υστεροφηµία!  Είθε να ναι ο τωρινός… γιατί τα περιθώρια στενεύουν  και γω τον Γύλο βαρέθηκα να κάνω!

ΑΓΓΕΛΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Απόσπασμα)

Από την έντυπη έκδοση “ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, 25-7-2019