Τι αλλάζει στις προσωρινές συντάξεις – εγκύκλιος

Διαφορετικοί όροι και προϋποθέσεις λήψης προσωρινής σύνταξης ισχύουν για τους συνταξιούχους που κατέθεσαν τις αιτήσεις πριν και μετά την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου, όπως διευκρινίζει με εγκύκλιό του ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ). Ημερομηνία ορόσημο για το πότε κάποιος δικαιούται προσωρινή σύνταξη θεωρείται πλέον η 13η Μαΐου του 2016.

της Ρούλας Σαλούρου

Οπως επισημαίνεται στην εγκύκλιο που υπογράφει ο διοικητής του ΕΦΚΑ Θανάσης Μπακαλέξης, αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί από 13/5/2016 και μετά εξετάζονται ως προς τη χορήγηση προσωρινής σύνταξης με το νέο καθεστώς, ενώ το παλιό καθεστώς ισχύει για όσους αποχώρησαν από τις 12/5 και πριν.

Συγκεκριμένα, διευκρινίζεται ότι:

α) Για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης οι οποίες κρίνονται με το νέο καθεστώς (από 13/5/2016 και μετά), υπάρχει περιορισμός ως προς τη χορήγηση προσωρινής σύνταξης, εφόσον ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει κάποια άλλη κύρια σύνταξη για την ίδια αιτία. Δηλαδή αν κάποιος εισπράττει ήδη σύνταξη γήρατος από ίδιο δικαίωμα δεν δικαιούται να λάβει προσωρινή για δεύτερη σύνταξη γήρατος από ίδιο δικαίωμα. Αντίθετα η χήρα που εισπράττει σύνταξη γήρατος από ίδιο δικαίωμα μπορεί να πάρει ταυτόχρονα και προσωρινή σύνταξη χηρείας, καθώς η δεύτερη σύνταξη είναι λόγω θανάτου.

β) Για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης οι οποίες κρίνονται με τις προϊσχύουσες διατάξεις (αιτήσεις από 12/5 και πριν) εξακολουθεί να ισχύει ο γενικός κανόνας πως δεν χορηγείται προσωρινή σύνταξη στην περίπτωση που χορηγείται άλλη σύνταξη γενικά, δηλαδή σύνταξη από οποιαδήποτε αιτία (γήρατος, αναπηρίας, θανάτου), είτε είναι κύρια είτε επικουρική. Στην περίπτωση αυτή δηλαδή, χήρα/χήρος που εισπράττει σύνταξη γήρατος από ίδιο δικαίωμα δεν δικαιούται προσωρινή για τη σύνταξη λόγω θανάτου.

Ο ΕΦΚΑ επίσης διευκρινίζει πως όταν θεμελιώνεται αυτοτελές συνταξιοδοτικό δικαίωμα μόνο με τον χρόνο ασφάλισης σε ελληνικό ασφαλιστικό φορέα, είναι επιτρεπτό να χορηγηθεί προσωρινή σύνταξη, εφόσον βεβαίως δεν συντρέχει παράλληλα μία από τις υπόλοιπες αρνητικές προϋποθέσεις του νέου νόμου.

Υπενθυμίζεται πως το ύψος της προσωρινής σύνταξης με τον νέο νόμο ισούται με το 50% του μέσου όρου των αποδοχών του ασφαλισμένου κατά τους 12 μήνες ασφάλισης που προηγούνται της υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης.

πηγή:Έντυπη Καθημερινή