Τη Δευτέρα η καταβολή των προνοιακών επιδομάτων του διμήνου   Μαΐου – Ιουνίου

Το Αυτοτελές  Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Αιγιαλείας  ενημερώνει ότι η καταβολή των προνοιακών επιδομάτων του διμήνου   Μαΐου – Ιουνίου  2018 θα γίνει την Δευτέρα 16 Ιουλίου  2018.