Την Τετάρτη η πρώτη συνεδρίαση της Τοπικής Κοινότητας Αιγίου

Τακτική Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας θα πραγματοποιηθεί στις 11 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Αιγίου «ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ», επί των οδών Νικολάου Πλαστήρα και Κανελλοπούλου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

  1. Έγκριση υποβάθμισης πεζοδρομίου σε χώρο στάθμευσης επί της οδού Αιγιαλέως 6.
  2. Έγκριση άδειας εισόδου-εξόδου σε χώρο στάθμευσης, επί των οδών Ρούβαλη και Περιάνδρου.
  3. Καθορισμός αδειών και διαδρομών για την δραστηριοποίηση ζωήλατων οχημάτων.
  4. Εξέταση καταγγελίας.

Ο Πρόεδρος Συμβουλίου της Κοινότητας Αιγίου

 Γεώργιος Β. Γκιώνης