Τα στοιχεία του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας ΕΣΠΑ 2014 – 2020 στον τομέα της Εκπαίδευσης

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ 2014 -2020 έχει άξονα που αφορά την Εκπαίδευση. Ως εκ τούτου, ποτέ δεν τέθηκε ζήτημα χρηματοδότησης για εξοπλισμό. Πάντα υπήρχαν και εξακολουθούν να υπάρχουν πόροι.

Από το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014 – 2020 της Δυτικής Ελλάδας, έχουν μέχρι σήμερα ενταχθεί έργα ύψους 28 εκ. ευρώ, ενώ αναμένεται και νέα πρόσκληση που αφορά επιπλέον 12 εκ. ευρώ, μετά και την υπερδέσμευση που έχει αιτηθεί η Περιφέρειά μας. Ειδικότερα, από αυτά τα 2 εκ. ευρώ έχει αποφασιστεί να διατεθούν για εξοπλισμό ΤΠΕ στην εκπαίδευση και εργαστηριακό εξοπλισμό των ΕΠΑΛ και ΙΕΚ για τα σχολεία της Αχαΐας, της Αιτωλοακαρνανίας και της Ηλείας.

Κάθε αίτημα ακολουθείτε από οικονομικά στοιχεία, στοιχεία σκοπιμότητας και στοιχεία ωριμότητας για την υλοποίησή του. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει τέτοια στοιχεία, ωστόσο αυτό δεν αποτελεί κώλυμα για τη χρηματοδότηση της πράξης. Οι αρμόδιοι φορείς μπορούν άμεσα να τα υποβάλλουν, προκειμένου να προκηρυχθεί και να ενταχθεί για χρηματοδότηση η πράξη.

Επιπλέον αυτών, από άλλο άξονα θα διατεθούν και 3 εκ ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε συνεννόηση με το Υπουργείο Παιδείας και τον Υφυπουργό κ. Δημήτρη Μπαξεβανάκη, έχουν δρομολογήσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εμπράκτως, έχει αποδείξει την προτεραιότητά της για την εκπαίδευση στη διαχείριση πόρων ΕΣΠΑ από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο.

Μάλιστα, στο ΕΣΠΑ 2007 – 2013, για τον τομέα της εκπαίδευσης είχαν διατεθεί 79,2 εκ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχούσε στο 20% περίπου του επιχειρησιακού προγράμματος. Από αυτά, το 1,5 εκ. ευρώ είχε διατεθεί για προμήθεια εξοπλισμού.