Και άλλα νέα αποτελέσματα σε εκλογικά τμήματα του Δήμου Αιγιάλειας

1Β  Γυμνάσιο Αιγείρας  – έλαβαν:

Ψυχράμη 23, Καλογερόπουλος 75, Γούτος 99, Τριανταφυλλόπουλος 15, Παπακωνσταντινόπουλος 28, Κουρή 7.

2Β  Γυμνάσιο Αιγείρας  – έλαβαν:

Ψυχράμη 15, Καλογερόπουλος 70, Γούτος 84, Τριανταφυλλόπουλος 21, Παπακωνσταντινόπουλος 31, Κουρή 21.

3Β  Γυμνάσιο Αιγείρας  – έλαβαν:

Ψυχράμη 30, Καλογερόπουλος 57, Γούτος 85, Τριανταφυλλόπουλος 17, Παπακωνσταντινόπουλος 18, Κουρή 9.

4Β  Αιγείρα – Αιγών – έλαβαν:

Ψυχράμη 39, Καλογερόπουλος 66, Γούτος 87, Τριανταφυλλόπουλος 15, Παπακωνσταντινόπουλος 4, Κουρή 5.

5Β Αμπελοκήπων – έλαβαν:

Ψυχράμη 36, Καλογερόπουλος 59, Γούτος 55, Τριανταφυλλόπουλος 3, Παπακωνσταντινόπουλος 69, Κουρή 1.

8 Μοναστηρίου – έλαβαν:

Ψυχράμη 35, Καλογερόπουλος 24, Γούτος 49, Τριανταφυλλόπουλος 0, Παπακωνσταντινόπουλος 0, Κουρή 1.

14Β 5ο δημοτικό σχολείο Αιγίου – έλαβαν:

Ψυχράμη 50, Καλογερόπουλος 88, Γούτος 100, Τριανταφυλλόπουλος 21, Παπακωνσταντινόπουλος 35, Κουρή 26.

15Β 5ο δημοτικό σχολείο Αιγίου – έλαβαν:

Ψυχράμη 39, Καλογερόπουλος 96, Γούτος 92, Τριανταφυλλόπουλος 7, Παπακωνσταντινόπουλος 38, Κουρή 15.

16Β 5ο δημοτικό σχολείο Αιγίου – έλαβαν:

Ψυχράμη 55, Καλογερόπουλος 97, Γούτος 89, Τριανταφυλλόπουλος 18, Παπακωνσταντινόπουλος 27, Κουρή 18.

17Β 5ο δημοτικό σχολείο Αιγίου – έλαβαν:

Ψυχράμη 48, Καλογερόπουλος 79, Γούτος 95, Τριανταφυλλόπουλος 14, Παπακωνσταντινόπουλος 27, Κουρή 15.

18Β 5ο δημοτικό Αιγίου – έλαβαν:

Ψυχράμη 52, Καλογερόπουλος 71, Γούτος 110, Τριανταφυλλόπουλος 8, Παπακωνσταντινόπουλος 23, Κουρή 15.

20Β 3ο Γυμνάσιο Αιγίου – έλαβαν:

Ψυχράμη 66, Καλογερόπουλος 83, Γούτος 104, Τριανταφυλλόπουλος 20, Παπακωνσταντινόπουλος 25, Κουρή 19.

22Β 3ο Γυμνάσιο Αιγίου – έλαβαν:

Ψυχράμη 30, Καλογερόπουλος 84, Γούτος 88, Τριανταφυλλόπουλος 11, Παπακωνσταντινόπουλος 40, Κουρή 16.

24Β 1ο δημοτικό Αιγίου – έλαβαν:

Ψυχράμη 57, Καλογερόπουλος 79, Γούτος 103, Τριανταφυλλόπουλος 5, Παπακωνσταντινόπουλος 26, Κουρή 10.

25Β 1ο δημοτικό Αιγίου – έλαβαν:

Ψυχράμη 64, Καλογερόπουλος 79, Γούτος 89, Τριανταφυλλόπουλος 10, Παπακωνσταντινόπουλος 36, Κουρή 7.

26Β 1ο δημοτικό Αιγίου – έλαβαν:

Ψυχράμη 53, Καλογερόπουλος 72, Γούτος 95, Τριανταφυλλόπουλος 9, Παπακωνσταντινόπουλος 42, Κουρή 9.

27Β εκλογικό τμήμα Αιγίου (2ο Γυμνάσιο Αιγίου) – έλαβαν:

Ψυχράμη 49, Καλογερόπουλος 92, Γούτος 96, Τριανταφυλλόπουλος 10, Παπακωνσταντινόπουλος 32, Κουρή 5.

28Β 2ο δημοτικό Αιγίου – έλαβαν:

Ψυχράμη 53, Καλογερόπουλος 74, Γούτος 103, Τριανταφυλλόπουλος 13, Παπακωνσταντινόπουλος 26, Κουρή 12.

29Β εκλογικό τμήμα Αιγίου (2ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου) – έλαβαν:

Ψυχράμη 39, Καλογερόπουλος 65, Γούτος 75, Τριανταφυλλόπουλος 9, Παπακωνσταντινόπουλος 35, Κουρή 11.

30Β εκλογικό τμήμα Αιγίου (2ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου) – έλαβαν:

Ψυχράμη 57, Καλογερόπουλος 53, Γούτος 84, Τριανταφυλλόπουλος 6, Παπακωνσταντινόπουλος 32, Κουρή 9.

31Β 2ο δημοτικό Αιγίου – έλαβαν:

Ψυχράμη 47, Καλογερόπουλος 81, Γούτος 86, Τριανταφυλλόπουλος 13, Παπακωνσταντινόπουλος 25, Κουρή 8.

32Β 4ο δημοτικό Αιγίου – έλαβαν:

Ψυχράμη 54, Καλογερόπουλος 74, Γούτος 93, Τριανταφυλλόπουλος 20, Παπακωνσταντινόπουλος 30, Κουρή 9.

34Β 4ο δημοτικό Αιγίου – έλαβαν:

Ψυχράμη 40, Καλογερόπουλος 75, Γούτος 75, Τριανταφυλλόπουλος 11, Παπακωνσταντινόπουλος 32, Κουρή 5.

35Β 2ο Γυμνάσιο Αιγίου – έλαβαν:

Ψυχράμη 43, Καλογερόπουλος 70, Γούτος 101, Τριανταφυλλόπουλος 5, Παπακωνσταντινόπουλος 34, Κουρή 15.

36Β 2ο Γυμνάσιο Αιγίου – έλαβαν:

Ψυχράμη 55, Καλογερόπουλος 71, Γούτος 88, Τριανταφυλλόπουλος 11, Παπακωνσταντινόπουλος 28, Κουρή 9.

37Β 2ο Γυμνάσιο Αιγίου – έλαβαν:

Ψυχράμη 49, Καλογερόπουλος 92, Γούτος 96, Τριανταφυλλόπουλος 10, Παπακωνσταντινόπουλος 32, Κουρή 5.

38Β 2ο Γυμνάσιο Αιγίου – έλαβαν:

Ψυχράμη 53, Καλογερόπουλος 74, Γούτος 103, Τριανταφυλλόπουλος 13, Παπακωνσταντινόπουλος 26, Κουρή 12.

40Β 2ο γυμνάσιο Αιγίου- έλαβαν:

Ψυχράμη 51, Καλογερόπουλος 75, Γούτος 102, Τριανταφυλλόπουλος 12, Παπακωνσταντινόπουλος 40, Κουρή 5.

41Β 1ο γυμνάσιο Αιγίου- έλαβαν:

Ψυχράμη 62, Καλογερόπουλος 86, Γούτος 104, Τριανταφυλλόπουλος 19, Παπακωνσταντινόπουλος 32, Κουρή 16.

42Β 1ο γυμνάσιο Αιγίου- έλαβαν:

Ψυχράμη 79, Καλογερόπουλος 122, Γούτος 73, Τριανταφυλλόπουλος 13, Παπακωνσταντινόπουλος 20, Κουρή 11.

43Β 1ο γυμνάσιο Αιγίου- έλαβαν:

Ψυχράμη 72, Καλογερόπουλος 86, Γούτος 84, Τριανταφυλλόπουλος 11, Παπακωνσταντινόπουλος 32, Κουρή 12.

44Β 1ο γυμνάσιο Αιγίου- έλαβαν:

Ψυχράμη 68, Καλογερόπουλος 112, Γούτος 100, Τριανταφυλλόπουλος 2, Παπακωνσταντινόπουλος 32, Κουρή 11.

47Β 1ο γυμνάσιο Αιγίου- έλαβαν:

Ψυχράμη 47, Καλογερόπουλος 58, Γούτος 123, Τριανταφυλλόπουλος 7, Παπακωνσταντινόπουλος 45, Κουρή 15.

49Β 9ο δημοτικό Αιγίου- έλαβαν:

Ψυχράμη 52, Καλογερόπουλος 89, Γούτος 121, Τριανταφυλλόπουλος 11, Παπακωνσταντινόπουλος 12, Κουρή 7.

50Β 9ο δημοτικό Αιγίου- έλαβαν:

Ψυχράμη 56, Καλογερόπουλος 93, Γούτος 102, Τριανταφυλλόπουλος 9, Παπακωνσταντινόπουλος 32, Κουρή 13.

52Β 9ο δημοτικό Αιγίου – έλαβαν:

Ψυχράμη 48, Καλογερόπουλος 83, Γούτος 95, Τριανταφυλλόπουλος 16, Παπακωνσταντινόπουλος 29, Κουρή 11.

53 Βαλιμιτίκων – έλαβαν:

Ψυχράμη 43, Καλογερόπουλος 38, Γούτος 52, Τριανταφυλλόπουλος 6, Παπακωνσταντινόπουλος 17, Κουρή 0.

54Β Βαλιμιτίκων – έλαβαν:

Ψυχράμη 77, Καλογερόπουλος 60, Γούτος 53, Τριανταφυλλόπουλος 7, Παπακωνσταντινόπουλος 22, Κουρή 3.

59 Κούμαρι – έλαβαν:

Ψυχράμη 59, Καλογερόπουλος 43, Γούτος 25, Τριανταφυλλόπουλος 7, Παπακωνσταντινόπουλος 10, Κουρή 4.

60Β εκλογικό τμήμα Κουνινάς – έλαβαν:

Ψυχράμη 42, Καλογερόπουλος 28, Γούτος 85, Τριανταφυλλόπουλος 3, Παπακωνσταντινόπουλος 21, Κουρή 24.

61 εκλογικό τμήμα Κουνινάς – έλαβαν:

Ψυχράμη 37, Καλογερόπουλος 26, Γούτος 63, Τριανταφυλλόπουλος 1, Παπακωνσταντινόπουλος 12, Κουρή 20.

62Β εκλογικό τμήμα Μαυρικίου- έλαβαν:

Ψυχράμη 47, Καλογερόπουλος 58, Γούτος 123, Τριανταφυλλόπουλος 7, Παπακωνσταντινόπουλος 45, Κουρή 15.

63Β εκλογικό τμήμα  Μελισσίων – έλαβαν:

Ψυχράμη 115, Καλογερόπουλος 57, Γούτος 178, Τριανταφυλλόπουλος 7, Παπακωνσταντινόπουλος 16, Κουρή 6.

68Β  Σελινούντα – έλαβαν:

Ψυχράμη 35, Καλογερόπουλος 35, Γούτος 44, Τριανταφυλλόπουλος 27, Παπακωνσταντινόπουλος 19, Κουρή 0.

69Β  Σελινούντα – έλαβαν:

Ψυχράμη 39, Καλογερόπουλος 28, Γούτος 92, Τριανταφυλλόπουλος 20, Παπακωνσταντινόπουλος 17, Κουρή 2.

72Β εκλογικό τμήμα  Τέμενης – έλαβαν:

Ψυχράμη 44, Καλογερόπουλος 83, Γούτος 80, Τριανταφυλλόπουλος 6, Παπακωνσταντινόπουλος -, Κουρή 10.

77Β εκλογικό τμήμα Ακράτας – έλαβαν:

Ψυχράμη 33, Καλογερόπουλος 68, Γούτος 82, Τριανταφυλλόπουλος 6, Παπακωνσταντινόπουλος 38, Κουρή 11.

79 εκλογικό τμήμα  Πορρωβίτσα – έλαβαν:

Ψυχράμη 3, Καλογερόπουλος 36, Γούτος 46, Τριανταφυλλόπουλος 5, Παπακωνσταντινόπουλος 10, Κουρή 3.

81Β εκλογικό τμήμα  Συλιβαινιώτικα – έλαβαν:

Ψυχράμη 30, Καλογερόπουλος 47, Γούτος 93, Τριανταφυλλόπουλος 16, Παπακωνσταντινόπουλος 33, Κουρή 1.

86 εκλογικό τμήμα  Άμπελος – έλαβαν:

Ψυχράμη 26, Καλογερόπουλος 20, Γούτος 70, Τριανταφυλλόπουλος 4, Παπακωνσταντινόπουλος 7, Κουρή 1.

90Β εκλογικό τμήμα  Παραλία Πλατάνου – έλαβαν:

Ψυχράμη 23, Καλογερόπουλος 74, Γούτος 116, Τριανταφυλλόπουλος 12, Παπακωνσταντινόπουλος 25, Κουρή 3.

94Β εκλογικό τμήμα  Διακοπτού – έλαβαν:

Ψυχράμη 53, Καλογερόπουλος 113, Γούτος 75, Τριανταφυλλόπουλος 8, Παπακωνσταντινόπουλος 20, Κουρή 13.

95Β εκλογικό τμήμα  Διακοπτού – έλαβαν:

Ψυχράμη 55, Καλογερόπουλος 129, Γούτος 74, Τριανταφυλλόπουλος 6, Παπακωνσταντινόπουλος 26, Κουρή 10.

96Β εκλογικό τμήμα Διακοπτού – έλαβαν:

Ψυχράμη 68, Καλογερόπουλος 118, Γούτος 54, Τριανταφυλλόπουλος 4, Παπακωνσταντινόπουλος 29, Κουρή 11.

98Β εκλογικό τμήμα Ελαιώνα – έλαβαν:

Ψυχράμη 43, Καλογερόπουλος 79, Γούτος 80, Τριανταφυλλόπουλος 22, Παπακωνσταντινόπουλος 40, Κουρή 6.

1ο Δημοτικό Αιγίου – έλαβαν:

Ψυχράμη 57, Καλογερόπουλος 79, Γούτος 103, Τριανταφυλλόπουλος 5, Παπακωνσταντινόπουλος 26, Κουρή 10.

2ο Δημοτικό Αιγίου – έλαβαν:

Ψυχράμη 39, Καλογερόπουλος 65, Γούτος 75, Τριανταφυλλόπουλος 9, Παπακωνσταντινόπουλος 36, Κουρή 11.

4ο δημοτικό Αιγίου – έλαβαν:

Ψυχράμη 54, Καλογερόπουλος 74, Γούτος 93, Τριανταφυλλόπουλος 20, Παπακωνσταντινόπουλος 30, Κουρή 9.

 

105Β εκλογικό τμήμα Νικολαιίκων – έλαβαν:

Ψυχράμη 105, Καλογερόπουλος 81, Γούτος 49, Τριανταφυλλόπουλος 4, Παπακωνσταντινόπουλος 23, Κουρή 4.

109 εκλογικό τμήμα  Αρραβωνίτσας – έλαβαν:

Ψυχράμη 65, Καλογερόπουλος 52, Γούτος 18, Τριανταφυλλόπουλος 3, Παπακωνσταντινόπουλος 21, Κουρή 13.

110 εκλογικό τμήμα  Δαμακινίου – έλαβαν:

Ψυχράμη 41, Καλογερόπουλος 26, Γούτος 37, Τριανταφυλλόπουλος 2, Παπακωνσταντινόπουλος 2, Κουρή 1.

111Β εκλογικό τμήμα  Ζήριας – έλαβαν:

Ψυχράμη 58, Καλογερόπουλος 121, Γούτος 78, Τριανταφυλλόπουλος 2, Παπακωνσταντινόπουλος 10, Κουρή 1.

112Β εκλογικό τμήμα  Ζήριας – έλαβαν:

Ψυχράμη 52, Καλογερόπουλος 140, Γούτος 53, Τριανταφυλλόπουλος 8, Παπακωνσταντινόπουλος 9, Κουρή 7.

113Β εκλογικό τμήμα Καμαρών – έλαβαν:

Ψυχράμη 44, Καλογερόπουλος 79, Γούτος 103, Τριανταφυλλόπουλος 8, Παπακωνσταντινόπουλος 17, Κουρή 22.

114Β εκλογικό τμήμα Καμαρών – έλαβαν:

Ψυχράμη 51, Καλογερόπουλος 90, Γούτος 107, Τριανταφυλλόπουλος 12, Παπακωνσταντινόπουλος 25, Κουρή 9.

115Β εκλογικό τμήμα Καμαρών – έλαβαν:

Ψυχράμη 51, Καλογερόπουλος 78, Γούτος 111, Τριανταφυλλόπουλος 4, Παπακωνσταντινόπουλος 18, Κουρή 13.

117Β εκλογικό τμήμα Σαλμενίκου – έλαβαν:

Ψυχράμη 52, Καλογερόπουλος 90, Γούτος 132, Τριανταφυλλόπουλος 14, Παπακωνσταντινόπουλος 22, Κουρή 5.

119Β εκλογικό τμήμα Ροδοδάφνης – έλαβαν:

Ψυχράμη 28, Καλογερόπουλος 145, Γούτος 67, Τριανταφυλλόπουλος 1, Παπακωνσταντινόπουλος 15, Κουρή 18.

121Β εκλογικό τμήμα Ροδοδάφνης – έλαβαν:

Ψυχράμη 44, Καλογερόπουλος 113, Γούτος 84, Τριανταφυλλόπουλος 8, Παπακωνσταντινόπουλος 20, Κουρή 17. Εγγεγραμμένοι 446, ψήφισαν 293.

122Β εκλογικό τμήμα Ροδοδάφνης – έλαβαν:

Ψυχράμη 44, Καλογερόπουλος 118, Γούτος 62, Τριανταφυλλόπουλος 6, Παπακωνσταντινόπουλος 25, Κουρή 16.

123Β εκλογικό τμήμα  Αγίου Κωνσταντίνου – έλαβαν:

Ψυχράμη 56, Καλογερόπουλος 101, Γούτος 69, Τριανταφυλλόπουλος 2, Παπακωνσταντινόπουλος 18, Κουρή 2.

125 εκλογικό τμήμα  Βερίνο – έλαβαν:

Ψυχράμη 43, Καλογερόπουλος 43, Γούτος 4, Τριανταφυλλόπουλος 1, Παπακωνσταντινόπουλος 3, Κουρή 9.

134 εκλογικό τμήμα Μάγειρα – έλαβαν:

Ψυχράμη 13, Καλογερόπουλος 9, Γούτος 18, Τριανταφυλλόπουλος 0, Παπακωνσταντινόπουλος 3, Κουρή 0.

135 εκλογικό τμήμα Μυρόβρυση – έλαβαν:

Ψυχράμη 42, Καλογερόπουλος 55, Γούτος 65, Τριανταφυλλόπουλος 0, Παπακωνσταντινόπουλος 19, Κουρή 3.

138Β εκλογικό τμήμα Σελιανιτίκων – έλαβαν:

Ψυχράμη 75, Καλογερόπουλος 94, Γούτος 64, Τριανταφυλλόπουλος 1, Παπακωνσταντινόπουλος 18, Κουρή 2.

139 εκλογικό τμήμα Τούμπα – έλαβαν:

Ψυχράμη 25, Καλογερόπουλος 44, Γούτος 16, Τριανταφυλλόπουλος 0, Παπακωνσταντινόπουλος 3, Κουρή 12.