Τα καθαρά χέρια μείζον θέμα των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων

Μείζον θέμα πρόληψης των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων είναι τα καθαρά χέρια των επαγγελματιών Υγείας.

Η υγιεινή των χεριών αποτελεί το βασικότερο μέτρο πρόληψης των νοσοκομειακών λοιμώξεων και της διασποράς των παθογόνων μικροοργανισμών στο νοσοκομειακό περιβάλλον, ακόμη και εκείνων που είναι ανθεκτικά στα αντιβιοτικά.

Για τον λόγο αυτό, συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια των ασθενών αλλά και των επαγγελματιών υγείας.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χαρακτηρίζει την υγιεινή των χεριών ως αναπόσπαστο κομμάτι της ασφάλειας των ασθενών.

Σύμφωνα με τους ειδικούς του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), η 5η Μαΐου αποτελεί ημέρα υπενθύμισης στην παγκόσμια κοινότητα στο γεγονός ότι η υγιεινή των χεριών μπορεί μεν να αποτελεί το απλούστερο και πλέον αυτονόητο μέτρο πρόληψης.

Η εφαρμογή της, ωστόσο, παραμένει μία μεγάλη πρόκληση τόσο για τους επαγγελματίες, όσο και για τη δημόσια Υγεία. Απαιτείται στρατηγική, επιμονή και συνεχής εκπαίδευση ώστε να εδραιωθεί ως αναπόσπαστο στοιχείο της κλινικής πρακτικής.

Οι ειδικοί υπογραμμίζουν πως η υγιεινή των χεριών προστατεύει τους ασθενείς και τους επαγγελματίες Υγείας από αποικισμό και λοίμωξη από παθογόνα που βρίσκονται στο νοσοκομειακό περιβάλλον.

Τα χέρια του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού αποτελούν μέσο μεταφοράς παθογόνων μικροοργανισμών από ασθενή σε ασθενή, από το περιβάλλον στον ασθενή και αντίστροφα.

Μεταφορά

Αποτελεί, επίσης, μέσο μεταφοράς από το νοσοκομειακό περιβάλλον στους ίδιους τους επαγγελματίες Υγείας και στους οικείους τους. Τα χέρια τους επιμολύνουν το άψυχο περιβάλλον του νοσοκομείου, εντός και εκτός του χώρου νοσηλείας των ασθενών (γραφεία, νοσηλευτική στάση, κοινόχρηστοι χώροι).

Η πλειονότητα των αποικισμένων ασθενών με πολυανθεκτικά βακτήρια κατά την εισαγωγή τους στο νοσοκομείο είναι ασυμπτωματικοί φορείς, οι οποίοι δεν έχουν διαγνωστεί.

Η υγιεινή των χεριών και οι βασικές προφυλάξεις είναι τα μόνα διαθέσιμα μέτρα για τον έλεγχο της διασποράς των ανθεκτικών παθογόνων στο νοσοκομειακό περιβάλλον από τους ασυμπτωματικούς φορείς.

Δημ.Κ. iatronet.gr