Τα θέματα στη Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν αντιμετωπίζονται με ευχολόγια

Η κα Ψυχράμη ως εκφράζουσα την γ’ παράταξη στο Δήμο μας δήλωσε ότι (για λόγους υγείας που είναι βεβαία σεβαστοί) δεν θα παραβρεθεί στη σύσκεψη για το ΤΕΙ. Είδαμε όμως και τις πολιτικές κατηγορίες και τις «προτάσεις».

Υπενθυμίζουμε ότι με ευχολόγια δεν λύνονται προβλήματα. Η σωστή θέση είναι η πράξη όλων μαζί σε μια κοινή πορεία για το καλύτερο για το ΤΕΙ. Άκοπες θεωρητικές εξαγγελίες δεν οδηγούν σε αποτέλεσμα. Αντίθετα υποβοηθούν αυτούς που έχουν στόχο την αρνητική εξέλιξη.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ