Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου Ιεροψαλτών Αιγιαλείας

Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου Ιεροψαλτών Αιγιαλείας 1981 “Ιωάννης ο Κουκουζέλης” θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 27 Ιουνίου 2002 και ώρα 18:00, στην έδρα του συλλόγου, Πολυχρονιάδου 8 (1ος όροφος).

Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 5η Ιουλίου 2022 την ίδια ώρα στον ίδιο χώρο με τα εξής θέματα:

  1. Απολογισμός – Έγκριση Διοικητικών και Οικονομικών πεπραγμένων έως 20/6/2022.
  2. Προϋπολογισμός – Έγκριση τρέχοντος έτους (2022).
  3. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Καλλιτεχνικής Επιτροπής λόγω λήξης θητείας.

Υποβολή αιτήσεων υποψηφίων και τακτοποίηση οικονομικών εκκρεμοτήτων των μελών που οφείλουν συνδρομές προηγούμενων ετών το αργότερο μέχρι την 20-6-2022 στο γραφείο του Συλλόγου, προκειμένου να συνταχθεί το σχετικό ψηφοδέλτιο, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το γραμματέα: 6936548784.