Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Αιγίου: Δίωρες διακοπές εργασίας ακροατηρίων και γραφείων

Ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Αιγίου με την 123/14-9-2021 απόφαση Γενικής  Συνέλευσης συμμετέχει στις κινητοποιήσεις του Κλάδου που ξεκίνησαν εκ νέου,(διακόπηκαν την 11-3-2020 λόγω κορωνοιού),  ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ από τη Δευτέρα 13 Σεπτέμβρη 2021, με δίωρες ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ακροατηρίων και γραφείων (09.00  – 11.00) χωρίς περαιτέρω παράταση ωραρίου ( ώρα 15.00), μέχρι και την Παρασκευή  17 Σεπτέμβρη 2021  οπότε και θ΄ αποφασίσει εκ νέου για την συνέχισή τους.

Δ Ι Ε Κ Δ Ι Κ Ο Υ Μ Ε

1/Διορισμούς Δικαστικών Υπαλλήλων όλων των κατηγοριών και κλάδων.

2/Επαναθεσμοθέτηση του επιδόματος ειδικών συνθηκών.

3/Πληρωμή υπερωριακής απασχόλησης για όλους τους Δικαστικούς Υπαλλήλους.

4/Υλοποίηση στην πράξη της γενικής και ειδικής επιμόρφωσης

5/Προώθηση της ηχογράφησης και αποηχογράφησης σε όλα τα Ποινικά και Πολιτικά Δικαστήρια.

6/Εκσυγχρονισμό των υλικοτεχνικών υποδομών.

7/Επαναλειτουργία του ειδικού λογαριασμού αλληλεγγύης.

8/Διπλασιασμό των εξόδων κίνησης των Επιμελητών Δικαστηρίων.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.                                                                                                                                                                

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ                       ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ