Σύγκρουση για τα μάτια του κόσμου στο δήμο για άρδευση και απορρίμματα

Εδώ και εβδομάδες  οι εργαζόμενοι, οι  βιοπαλαιστές αγρότες και επαγγελματίες της Αιγιάλειας, παρακολουθούν   από τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο καθώς και από το ραδιόφωνο, μια αντιπαράθεση των δυο σχηματισμένων συνασπισμών  στο Δήμο. Μια αντιπαράθεση  μακριά από τα προβλήματα της επιβίωσης, μακριά από τις καθημερινές  πιεστικές ανάγκες τους.

Η άνευ όρων σύγκρουση γίνεται πάνω, σε επί μέρους  θέματα  διαχείρισης των απορριμμάτων και  στο νερό  άρδευσης. Ζητήματα που επηρεάζουν  το εισόδημα και την ποιότητα ζωής των λαϊκών νοικοκυριών στη πόλη και στα χώρια της Αιγιάλειας.

Τόσο ο συνασπισμός της Δημοτικής Αρχής όσο και ο συνασπισμός   των τριών δημοτικών παρατάξεων,  με το βλέμμα στραμμένο στις επόμενες Δημοτικές εκλογές, επέλεξαν πλευρές των δυο σημαντικών αυτών θεμάτων για να συγκρουστούν «μέχρι εσχάτων» για να ρίξουν  στάχτη στα μάτια του κόσμου.

Θέλουν να κρύψουν τις ευθύνες τους, που από θέσεις διοίκησης  στο Δήμο, αποδέχτηκαν και υλοποίησαν τις κυβερνητικές πολιτικές του ΠΑΣΟΚ , του ΣΥΡΙΖΑ, της Ν.Δ.  Από κοινού συμφωνούν για εμπορευματοποίηση-ιδιωτικοποίηση στη διαχείριση των απορριμμάτων και του νερού άρδευσης. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να αρχίσουν  να πληρώνουν οι δημότες υπέρογκες αυξήσεις στα δημοτικά τέλη και στους λογαριασμούς του  νερού  άρδευσης.

Κάθε μέρα αποκαλύπτεται ο επικίνδυνος, για τα συμφέροντα των λαϊκών στρωμάτων, αδιέξοδος δρόμος που ακολουθούν οι δυο συνασπισμοί που σχηματίστηκαν.

Η Δημοτική Αρχή έχοντας την πλειοψηφία στην Οικονομική Επιτροπή και οι τρεις παρατάξεις, την πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο,  «αλληλοσυγκρούονται» για δευτερεύοντα  ενώ έχουν την ίδια στρατηγική που απορρέει από τις  κατευθύνσεις της Ε.Ε. και των εκάστοτε  κυβερνήσεων.

ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ αποκαλύφτηκε από τον ίδιο το Δήμαρχο, ότι από το 2017 όλοι μαζί ψήφιζαν κονδύλια ύψους πάνω από 1.500.000 ευρώ  κάθε χρόνο να δοθούν σε ιδιωτική εταιρεία για τη μεταφορά των απορριμμάτων. Καλώντας με αυτό τον τρόπο τα λαϊκά νοικοκυριά να πληρώσουν με  αυξήσεις στα δημοτικά  τέλη. Σήμερα αντιπαρατίθενται, στο τρόπο επιλογής είτε του ενός είτε  του άλλου εργολάβου, για την όποια μεταφορά και εναπόθεση των απορριμμάτων. Συμφωνούν όμως στη μη διεκδίκηση από την κυβέρνηση έκτακτης χρηματοδότησης, ιδιαίτερα  τώρα που είμαστε σε έκτακτες συνθήκες, για να ξεπεραστεί το αδιέξοδο.

Αντιπαρατίθενται με μεγάλα λόγια δήθεν υπέρ των δημοτών, όμως από κοινού  ψήφισαν να παγώσουν τα δημοτικά τέλη στις μεγάλες επιχειρήσεις.  Η ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ  επίμονα ζητούσε τη μέγιστη δυνατή αύξηση στον   ανώτατο συντελεστή 9,85 ευρώ/τμ, για τις μεγάλες επιχειρήσεις και  μείωση κατά 20% στα λαϊκά  νοικοκυριά ώστε να  ελαφρυνθούν αποφασιστικά.

ΣΤΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ  η εμπορευματοποίηση-ιδιωτικοποίηση που επέβαλε  η Δημοτική Αρχή στο νερό, ως  κοινωνικό αγαθό, είναι ξεκάθαρη .  Έγινε  μεταφορά   στην ΔΕΥΑ και άμεση παράδοση της διαχείρισης σε ιδιώτη εργολάβο. Καθορίστηκαν από τη ΔΕΥΑΑ , αυθαίρετα, υπέρογκες τιμές, στα 25 ευρώ/στρέμμα, ενώ οι βιοπαλαιστές αγρότες πλήρωναν μέχρι  7 ευρώ / στρέμμα.  Το τιμολόγιο, ενώ  ήταν ενιαίο για όλες τις Δημοτικές Ενότητες  διαχωρίστηκε  στο τρόπο υδρομάστευσης (αποκλειστικά  με φυσική ροη ή μεικτό). (Απόφαση ΔΕΥΑΑ 29/10/2019). Οι υπέρογκες αυξήσεις δικαιολογημένα σήκωσαν θύελλα διαμαρτυριών στα χωριά της Αιγιάλειας.  Θορυβημένη από  την  γενική κατακραυγή των αγροτών, η ΔΕΥΑΑ, με νέα απόφαση, τις 19/5/2020, μείωσε το τιμολόγιο σε 14ευρώ/στρέμμα για τη φυσική ροη του νερού και 20ευρώ/στρέμμα για φυσική ροη και άντληση.

Οι τρεις παρατάξεις, αντιπαρατίθενται με τη Δημοτική Αρχή ζητώντας να επιστρέψει η άρδευση στο Δήμο με το παλιό καθεστώς. Σε υπόμνημα τους, την 1/3/2020, ζητούν επιστροφή στο τιμολόγιο του 2019, επανακαθορισμό  των τελών ανά κοινότητα και τρόπου υδρομάστευσης, στη βάση του ισοσκελισμού των εσόδων- εξόδων, γεγονός που θα φέρει αυξημένα τιμολόγια.  Αναθέτουν την αρμοδιότητα της άρδευσης  στην ευθύνη των Προέδρων των Κοινοτήτων που η ίδια η ζωή έχει ξεπεράσει. Δεν ζητούν ξεκάθαρα απομάκρυνση του κάθε εργολάβου.  Είναι προφανές ότι πρόκειται για ψευτοαντιπαράθεση.

Η ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ απαιτεί τη επαναφορά της άρδευσης στο Δήμο  χωρίς    ιδιώτες εργολάβους. Να οργανώσει, ο  ίδιος ο Δήμος,  Υπηρεσία  Άρδευσης που θα καταγράψει το σύνολο των αγροκτημάτων. Να προληφθούν μόνιμοι  υδρονομείς  με πλήρη εργασιακά δικαιώματα που θα διαχειριστούν την ομαλή ροή του νερού (κατανομή, καθαρισμοί κ.λ.π.) ώστε να μη διαταραχτεί ο κύκλος της άρδευσης. Να θεσπιστεί  νέα  τιμολογιακή  πολιτική,  ελκυστική για τους βιοπαλαιστές αγρότες, με ενιαία χαμηλή τιμή 5ευρώ/στρέμμα για όλες τις Κοινότητες της Αιγιάλειας και ανεξάρτητα του τρόπου υδρομάστευσης. Στα κλειστού τύπου δίκτυα μηδενικές χρεώσεις μέχρι 250 κυβικά / έτος.

Στο πλαίσιο των διαθέσιμων υδάτινων  πόρων της Αιγιάλειας επιβάλλεται να υπάρξει Σχέδιο Διαχείρισης και διατήρησης του πόρου, χωρίς να γίνεται αντικείμενο κερδοσκοπικής εκμετάλλευσης από την κατανάλωσή του.

Λαϊκή απαίτηση και στόχος πρέπει να είναι : το νερό για την άρδευση  να παρέχεται δωρεάν. Αυτό θα επιτευχθεί με τη λαϊκή πάλη και σε μια διαφορετική, πραγματικά φιλολαϊκή εξουσία. Μέχρι τότε είναι αναγκαία η μείωση των τιμολογίων,  ώστε να προκύπτει ένα ελάχιστο αντίτιμο για τη χρήση και τη συντήρηση του δικτύου άρδευσης. ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΟΡΟ που αποτελεί κοινωνικό αγαθό. Παράλληλα να συνδυάζεται με τη δωρεάν παροχή του νερού σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (άνεργοι, πολύτεκνοι) και σε μη κερδοσκοπικούς συλλόγους που δρουν στα όρια του δήμου μας.

Η ΛΑΪΚΗ  ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ    καλεί τους εργαζόμενους και τα φτωχά λαϊκά στρώματα   της Αιγιάλειας :

-Να καταδικάσουν  αυτή την αντιλαϊκή πολιτική που τους θέλει μόνο θύματα, να καταδικάσουν τις άλλες Δημοτικές παρατάξεις  που την στηρίζουν.

-Να παλέψουν  μαζί με την ΛΑΙΚΗ  ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ  να ανοίξει ο δρόμος για ριζική ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής που υπηρετούν,   για μια οικονομία  και μια πολιτική σχεδιασμένη να υπηρετεί τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες.