Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου Αιγίου: « Άψυχο Υλικό ΝΑΙ  αλλά  και  ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ  ΣΕ  ΕΜΨΥΧΟ ΥΛΙΚΟ »  

Το νεοσύστατο Δ.Σ. του Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου μας την περασμένη ΤΕΤΑΡΤΗ 27/10/2021 είχε εθιμοτυπική συνάντηση γνωριμίας με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ) κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟ ΜΙΧΑΛΗ.

Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας αφενός έγιναν οι απαραίτητες συστάσεις αφετέρου συζητήθηκαν εκτενώς πολλά θέματα που έχουν συσσωρευτεί το τελευταίο διάστημα και απασχολούν το σύνολο των εργαζομένων του νοσοκομείου. Τα θέματα που απασχολούν το εργατικό δυναμικό του νοσοκομείου μας είναι πάνω κάτω αυτά που απασχολούν όλους τους εργαζόμενους στην υγεία και στα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας.

Ειδικότερα όσον αφορά το Γ.Ν. Αιγίου, τον τελευταίο περίπου ένα (1) χρόνο, πράγματι παρατηρούμε την συνεχή προσπάθεια της Διοίκησης του νοσοκομείο μας, για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού σε πολλά διαφορετικά τμήματα του νοσοκομείου. Αυτό πραγματοποιήθηκε και πραγματοποιείτε είτε με χρηματοδότηση που προέρχεται από τον τακτικό προϋπολογισμό, είτε από χρηματοδότηση της 6ης Υ.ΠΕ, είτε από χρήματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος είτε από Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Το νοσοκομείο μας το τελευταίο ένα (1) έτος, έχει παραλάβει και διαθέτει προς χρήση  μεταξύ άλλων τα εξής μηχανήματα χωρίς όμως να λειτουργούν:

 • Ενδοσκοπικό– Γαστρεντερολογικό μηχάνημα (παραλαβή περίπου πριν από 1 χρόνο)
 • Μαστογράφο τελευταίας τεχνολογίας 3D (παραλαβή περίπου πριν από 6 μήνες)
 • Καρδιολογικός Υπέρηχος. Σε λίγο χρονικό διάστημα θα διαθέτει Καρδιολογικό Υπέρηχο που όμοιο του έχουν τριτοβάθμια νοσοκομεία της χώρας.

Επίσης έγιναν εκτεταμένες παρεμβάσεις στις κτιριακές υποδομές του νοσοκομείου, εξασφαλίζοντας σε κάποια τμήματα την αξιοπρεπή και ασφαλή λειτουργία τους.

Όλα τα παρατηρούμε και δεν θα μπορούσαμε να μην δώσουμε τα εύσημα στις ενέργειες αυτές της διοίκησης, καθότι πρόκειται για το Νοσηλευτικό ίδρυμα της πόλης και ολόκληρης της Αιγιαλείας.

  Παρατηρούμε όμως και κάποια άλλα γεγονότα που τον τελευταίο ένα χρόνο έχουν αλλάξει την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου.

Και συγκεκριμένα αναφέρουμε:

 • Από την αρχή της πανδημίας (covid-19) οι υποχρεώσεις παροχής υγείας των εργαζομένων του νοσοκομείου έναντι των ασθενών έχουν αυξηθεί υπέρμετρα.
 • Ο κίνδυνος μόλυνσης με covid-19 των εργαζομένων (ιατρικό, νοσηλευτικό, παραιατρικό, διοικητικό, τεχνικό και λοιπό  προσωπικό) καθότι το νοσοκομείο έχει γίνει το 2ο σπίτι τους ήταν και είναι μεγάλος.
 • Οι κανονικές άδειες έχουν ανασταλεί δύο (2) φορές το τελευταίο έτος (με μία εξαίρεση των 2 καλοκαιρινών μηνών). Επίσης υπάρχουν πάρα πολλά χρωστούμενα ρεπό σχεδόν σε όλο το προσωπικό (νοσηλευτικό, διοικητικό, τεχνικό, ιατρικό & λοιπό προσωπικό).
 • Οι συνταξιοδοτήσεις πολλών έμπειρων συναδέλφων και αυτό το έτος ήταν πολλές και η απουσία τους ήταν εμφανής από την επόμενη μέρα.
 • Οι αναστολές εργασίας αρκετών συναδέλφων ( από 1η Σεπτεμβρίου / 2021 ) λόγω του μέτρου του υποχρεωτικού εμβολιασμού έχει επιφέρει μεγάλες ελλείψεις προσωπικού σε σημαντικές θέσεις (ιατρικό, τραυματιοφορείς, βοηθοί θαλάμων, νοσηλευτικό, Διοικητικοί κ.λ.π.). Αναστολές που παρά τις δεσμεύσεις από την κυβέρνηση ότι θα καλυφθούν άμεσα με εμβολιασμένους και με εμπειρία προσωπικό αυτό δεν έγινε ακόμη και για καμία θέση.
 • Ιατρικό προσωπικό:
 • είτε συνταξιοδοτείται,
 • είτε είναι επικουρικό ιατρικό προσωπικό και λήγουν οι συμβάσεις τους και δεν ανανεώνονται,
 • είτε η ανανέωση τους είναι χρονοβόρα, πολύπλοκη & πολύμηνη
 • είτε για κάποιο άλλο λόγο οι ιατροί δεν επιλέγουν να έρθουν στο νοσοκομείο, να καλύψουν τις πολύ μεγάλες ανάγκες

Η καρδιολογική κλινική ανέστειλε τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία από 01/09/2021 μέχρι νεωτέρας, λόγω έλλειψης ιατρικού προσωπικού. Από τέσσερις (4) ιατρούς που είχε, απέμεινε με δύο (2) και από ότι μαθαίνουμε θα φύγει ο ένας και θα πρέπει να λειτουργεί με ένα (1) ιατρό (πράγμα αδύνατο).

 • Μόνιμο προσωπικό (Διοικητικό, Νοσηλευτικό) μετακινήθηκαν εν μέσω πανδημίας σε άλλες δομές ή την 6ηΥ.ΠΕ που δεν έχουν τον ίδιο φόρτο εργασίας με το νοσοκομείο χωρίς να ληφθεί υπόψη προφανώς το μεγάλο κενό που δημιούργησαν στο νοσοκομείο οι ενέργειες αυτές στο Διοικητικό, τεχνικό και Νοσηλευτικό τμήμα.
 • Το Ιατρικό, Νοσηλευτικό και Διοικητικό προσωπικό παράλληλα με τα συνήθη καθήκοντά του υποστήριξε το πρόγραμμα ‘’ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ’’ έναντι του Covid-19 δουλεύοντας ΣΑΒΒΑΤΟ & ΚΥΡΙΑΚΕΣ από τον Μαίο μήνα συνεχώς στο εμβολιαστικό κέντρο, ΧΩΡΙΣ ακόμη να έχει πληρωθεί για τις υπηρεσίες αυτές παρά τον Ν. 4798/24-04-2021 άρθρο 266, που έχει ψηφιστεί από την Ελληνική Βουλή.

κε Διοικητά, καλό είναι να εξοπλίζεται το νοσοκομείο με άψυχα υλικά & κτιριακές υποδομές αλλά όλα αυτά για να λειτουργήσουν χρειάζεται πάνω από όλα το έμψυχο και έμπειρο προσωπικό (το λεγόμενο πνευματικό κεφάλαιο ενός οργανισμού).

Σύμφωνα με τον κ. Jim Copeland, διευθύνοντα σύμβουλο της Deloitte Touche Tohmatsu, το πνευματικό κεφάλαιο ενός οργανισμού αποτελεί έναν από τους καθοριστικότερους παράγοντες για την επιτυχία ενός επιχειρηματικού σχεδίου. Η γνώση που έχει συσσωρεύσει αλλά και η ικανότητα των στελεχών της να τη διευρύνουν και να τη διαχέουν αποτελούν τη βάση κάθε επιτυχούς επιχειρηματικής στρατηγικής.

 

Διεκδικούμε:

 • ένα αποκλειστικά δημόσιο δωρεάν σύστημα υγείας, που θα παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες στον πολίτη και ασθενή, στο επίπεδο των εξελίξεων της επιστήμης, με κριτήριο την καθολική κάλυψη των αναγκών.
 • την ενδυνάμωση και κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων (Ιατρικό, νοσηλευτικό, Διοικητικό, τεχνική υπηρεσία και λοιπό  προσωπικό).
 • την Ανανέωση όλων των Επικουρικών Εργαζομένων και εργαζομένων ΟΑΕΔ και μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου καθότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες
 • την Ανανέωση όλων των συμβάσεων ΣΟΧ (εργαζόμενοι καθαριότητας, φύλαξης και σίτισης) εργαζομένων και μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου καθότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες δουλεύοντας από 8 έως 13 έτη κάποιοι εξ αυτών στο νοσοκομείο μας με συνεχείς και διαδοχικές συμβάσεις.
 • Να μείνουν εκτός νοσοκομείου κάθε λογής εργολάβοι υπηρεσιών που σκοπό έχουν να πάρουν ένα μερίδιο μισθού από κάθε εργαζόμενο και να το βάλουν στην τσέπη τους. Έτσι και αλλιώς ΔΕΝ πρόκειται ποτέ οι υπηρεσίες τους να είναι αφενός ποιοτικότερες και αφετέρου ΔΕΝ θα στοιχίζουν λιγότερο από ότι στοιχίζουν τώρα. Το έχουμε ζήσει το ΄΄έργο΄΄ στο παρελθόν και ξέρουμε τι περιμένει τον εργαζόμενο που είτε έμενε απλήρωτος για αρκετό διάστημα, είτε δεν έπαιρνε όλα τα ένσημα, είτε δεν έπαιρνε τα δώρα (Χριστουγέννων, Πάσχα, επίδομα αδείας), είτε δεν πληρωνόταν για την νυχτερινή εργασία του, είτε δεν πληρωνόταν για την εργασία του τις αργίες (52 Κυριακές & 15 επίσημες αργίες κάθε χρόνο). Η επαναφορά των εργολάβων θα είναι ‘’αιτία πολέμου’’.
 • Την άρση των αναστολών εργασίας των συναδέλφων
 • Την ένταξη όλων των υγειονομικών υπαλλήλων στα ΒΑΡΕΑ & ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ, γεγονός πιο αναμφισβήτητο και αδιαπραγμάτευτο από ποτέ στις συνθήκες της πανδημίας.

 

EK TOY Δ.Σ. του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

<< Ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ>>