Σχολιασμός των θεμάτων του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας – Λογοτεχνίας

O Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος  του  ΄΄Νέου  Φροντιστηρίου΄΄  στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας  Ιωάννης Νταρίδης σχολιάζει τα θέματα:

Για πρώτη φορά συνεξετάστηκαν τα δύο αυτά αντικείμενα της φιλολογίας. Δεδομένων των συνθηκών η αναμονή για ένα θέμα σχετικό με την υγειονομική κρίση διαψεύστηκε. Ωστόσο, αφορμές για την αξιοποίηση του θέματος της ανάγνωσης βιβλίων και της ποίησης υπήρχαν κατά την περασμένη χρονιά.

Ίσως το πιο απαιτητικό στοιχείο του διαγωνίσματος ήταν η διαχείριση του χρόνου. Τρία κείμενα, που το καθένα απαιτεί το δικό του χρόνο ανάγνωσης-κατανόησης, ερωτήματα που αφορούσαν και τη συγγραφή παραγράφου (60-70 λέξεις) εκτός της έκθεσης (300-350 λέξεις) και, βέβαια, το ερώτημα για το ποίημα (150-200 λέξεις). Επομένως, το κρίσιμο στοιχείο του διαγωνίσματος ήταν η συγκέντρωση, το «καθαρό» μυαλό και η ταχύτητα – όχι η βιασύνη – στην καταγραφή των απαντήσεων.

Ειδικότερα, η εκφώνηση της περίληψης προδιαθέτει τον υποψήφιο ότι όσα έχει διδαχθεί κατά τη διάρκεια της κοπιώδους αυτής χρονιάς δεν θα πάει χαμένο. Η περίληψη, λοιπόν, ταυτίζεται με τον εντοπισμό συγκεκριμένων στοιχείων σε όλο το κείμενο 1, πράγμα που απαιτεί την αναζήτηση, την αναδιατύπωση και τη σύνθεσή τους σε ένα πυκνογραμμένο κείμενο 60-70 λέξεων.

Video: Σχολιασμός των θεμάτων του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας – Λογοτεχνίας

Στην ομάδα Β, τα ερωτήματα είναι αναμενόμενα και σύμφωνα με το νέο τρόπο συνεξέτασης, πράγμα που σημαίνει ότι οι υποψήφιοι που έχουν συμμετάσχει στα διαγωνίσματα με την κατάλληλη, προφανώς, προετοιμασία δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερα προβλήματα. Ακόμα και στο ερώτημα που αφορά τη συγγραφή παραγράφου, το περιεχόμενό της συνδέεται άμεσα με συγκεκριμένη παράγραφο του κειμένου 2.

Και στο ερώτημα που αφορά το ποίημα το ζητούμενο είναι το θέμα και οι κειμενικοί δείκτες που το αποδεικνύουν. Ερώτημα που συνδέεται με τις οδηγίες για τη συνεξέταση. Εννοείται ότι η ευκολία ή δυσκολία των θεμάτων αποτυπώνεται στις βαθμολογίες των υποψηφίων. Αυτές σε σύγκριση με τις αντίστοιχες παλαιότερες καταδεικνύουν το επίπεδο δυσκολίας τους σε σχέση με την προετοιμασία τους.

Τέλος, το θέμα της έκθεσης απαιτεί την καταγραφή της προσωπικής εμπειρίας των μαθητών σε μορφή άρθρου για το σχολικό ιστολόγιο (δηλαδή και η χρήση του α΄ προσώπου στον ενικό αριθμό είναι θεμιτή). Ζητούμενα η σχέση των νέων με την ανάγνωση βιβλίων και ο ρόλος της ανάγνωσης βιβλίων στη διαχείριση του προσωπικού τους χρόνου. Θέμα που σχετίζεται με την ύλη της α΄ και β΄ λυκείου μεν, βατό ως προς την εύρεση επιχειρημάτων δε.

Σε γενικές γραμμές τα ερωτήματα – αν εξαιρεθεί η χρονική πίεση – για τους τελειόφοιτους ήταν αναμενόμενα και αναμένουμε τα αποτελέσματα για την επιβεβαίωση των παραπάνω απόψεων.