Σχολιασμός των θεμάτων του μαθήματος της Οικονομίας

Από την οικονομολόγο Άννα Πλακιά

Στην  ομάδα Α οι μαθητές εξετάστηκαν στη θεωρία του βιβλίου με τη μορφή του Σωστού ή Λάθους καθώς και πολλαπλής επιλογής. Η θεωρία αυτή απαιτούσε καλή αντίληψη του αντικειμένου χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες.

Η ομάδα Β ήταν θεωρία μέσα από το βιβλίο και συγκεκριμένα του 3ου κεφαλαίου που αφορούσε στον χρονικό ορίζοντα της επιχείρησης.

Στη συνέχεια στην ομάδα Γ εξετάστηκαν σε ασκήσεις του 1ου κεφαλαίου, χωρίς κάποια ιδιαίτερη δυσκολία, εφόσον ήταν μια αντιπροσωπευτική άσκηση του κεφαλαίου αυτού.

Τέλος, στην ομάδα Δ εξετάστηκαν σε ασκήσεις του 5ου κεφαλαίου, το οποίο συνδυάζει ούτως ή άλλως γνώσεις από τα προηγούμενα κεφάλαια. Απαιτούσε καλή οργάνωση δεδομένων, γνώση θεωρίας και εξάσκηση.

Συνοψίζοντας, τα θέματα ήταν βατά , κλιμακούμενης δυσκολίας και κάλυπταν το μεγαλύτερο μέρος της ύλης!