Σχολιασμός των θεμάτων του μαθήματος των Μαθηματικών Προσανατολισμού

Από τον μαθηματικό Ηλία Κουντούπη

 

ΘΕΜΑ Α :

Α1. Εξετάζεται η βασική απόδειξη του 1ουκεφαλαίου.

Α2. Εξετάζεται ένας ορισμός, ο οποίος απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από τους μαθητές

Α3. Ο πιο χαρακτηριστικός ισχυρισμός της ύλης

Α4. Σωστό – Λάθος Δεν υπάρχει κάποιο ερώτημα ιδιαίτερα δύσκολο για τους μαθητές.

 

ΘΕΜΑ Β :

Εξετάζονται τα βασικά κομμάτια της ύλης των δυο πρώτων κεφαλαίων της ύλης και στην ουσία εξετάζεται η εμπέδωση των βασικών εννοιών από τους υποψηφίους.

 

ΘΕΜΑ Γ :

Στα τρία πρώτα ερωτήματα δεν αναμένεται οι μαθητές να αντιμετωπίσουν κάποια ιδιαίτερη δυσκολία.

Αντίθετα το Γ4. αν και είναι άσκηση του σχολικού βιβλίου είναι από τις ασκήσεις που παραδοσιακά δυσκολεύει το σύνολο των μαθητών.

 

ΘΕΜΑ Δ :

Ιδιαίτερα απαιτητικό θέμα με μεγάλο βαθμό δυσκολίας, πολύ μεγάλη έκταση των απαντήσεων που απαιτούν ιδιαίτερη λεπτομέρεια από τους μαθητές.