Σχολιασμός των θεμάτων του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών

Από τη φιλόλογο Ειρήνη Καφούρου

 Όσον αφορά τα θέματα του Διδαγμένου κειμένου, το δοθέν για εξέταση απόσπασμα προέρχεται από την Πολιτεία του Πλάτωνα και αποτελεί ένα από τα τέσσερα καινούρια κείμενα που εντάχθηκαν στην εξεταστέα ύλη μετά την αναπροσαρμογή της.

Από αυτήν την άποψη ήταν ένα από τα πλέον αναμενόμενα προς εξέταση κείμενα και δεν πρέπει κανένας υποψήφιος να αιφνιδιάστηκε από τη συγκεκριμένη επιλογή της επιτροπής εξετάσεων.

Το αντικείμενο που πραγματεύεται το απόσπασμα είναι η άποψη του Πλάτωνα για την Παιδεία και γι’ αυτό το παράλληλο κείμενο που επιλέχθηκε για σχολιασμό ήταν οι αντίστοιχες απόψεις του Α. Δελμούζου για την παιδεία όπως τις μετέφερε στο ομότιτλο έργο του ο Ε. Παπανούτσος.

Σε κάθε περίπτωση το προς εξέταση κείμενο καθώς και ο παρατηρήσεις που το συνόδευαν ήταν για τους καλά προετοιμασμένους μαθητές, οι οποίοι δεν θα πρέπει να αντιμετώπισαν κάποιες ιδιαίτερες δυσκολίες.

Το αδίδακτο κείμενο προέρχεται από το έργο «Πόροι» του Ξενοφώντα. Η μετάφραση είναι μέτριας δυσκολίας. Η νοηματική ερώτηση είναι εύστοχα διατυπωμένη με προφανή απάντηση.

Οι παρατηρήσεις της γραμματικής και του συντακτικού χαρακτηρίζονται απλές, χωρίς ιδιαίτερο βαθμό δυσκολίας.