Συντονιστική Επιτροπή Τεμένης, Βαλιμιτίκων και Ελίκης: “Ανησυχούν, υπομένουν, αλλά δηλώνουν και πανέτοιμοι για κινητοποιήσεις για το ΣΜΑ”

Την Τετάρτη 2 Αυγούστου και ώρα 19:00 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του δημάρχου κύριου Καλογερόπουλου, του αντιδημάρχου καθαριότητας κύριου Καραΐσκου με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων Τέμενης, Βαλιμιτίκων και Ελίκης με θέμα την διαχείριση των απορριμμάτων στο «Νησί» Τέμενης.

Στη συνάντηση έγινε κατανοητό το έντονο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί και διατυπώθηκε με κατηγορηματικό τρόπο η διάθεση της δημοτικής αρχής για την γρήγορη επίλυση του προβλήματος στα πλαίσια της ρεαλιστικότητας.

Παρουσιάσθηκαν οι συμφωνίες που βρίσκονται σε ισχύ με τους ΧΥΤΑ υποδοχής των απορριμμάτων καθώς και ο τρόπος χρηματοδότησης της μεταφοράς τους.

Επίσης παρουσιάστηκαν τα στοιχεία εκροής από το χώρο αποθήκευσης τα οποία καταδεικνύουν ότι την προηγούμενη εβδομάδα απομακρύνθηκαν απορρίμματα (μειώνοντας την αποθηκευμένη ποσότητα) και ο προγραμματισμός προβλέπει πολλαπλάσια αποστολή φορτίων στους ΧΥΤΑ την ερχόμενη εβδομάδα.

Οι τρείς πρόεδροι εξέφρασαν την ανησυχία τους και την πρόθεση να δείξουν υπομονή αλλά ταυτόχρονα διατύπωσαν με σαφήνεια την ετοιμότητά τους σε κινητοποιήσεις αν δεν τηρηθούν αυτά που συζητήθηκαν.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ