Συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία τους τα “Κέντρα Διά Βίου Μάθησης” στο Δήμο Αιγιάλειας

Ο Δήμος Αιγιαλείας  , το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Αιγιαλείας.

Έχοντας ως πεποίθηση ότι η μάθηση και η επιμόρφωση πρέπει να έχουν διαρκή χαρακτήρα, στηρίζουμε κάθε διαθέσιμη επιλογή να προσφέρουμε ευκαιρίες κατάρτισης στους συμπολίτες μας που θα τους βοηθήσουν να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες χρήσιμες και εφαρμόσιμες στην καθημερινότητά τους. Αξιοποιώντας τη δυνατότητα που παρέχει στους Δήμους ο Καλλικράτης, συστήσαμε στην πόλη μας το δικό μας Κέντρο Δια Βίου Μάθησης προσφέροντας σε όλους τη δυνατότητα της δωρεάν παρακολούθησης προγραμμάτων επιμόρφωσης σε διάφορους τομείς ενδιαφέροντος.

Μετά από μια μακρά περίοδο αναστολής της δια ζώσης εκπαίδευσης είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ήδη ξεκίνησαν στο Δήμο μας  να  λειτουργούν  δύο Τμήματα , «Βασικά Ισπανικά 1» & Αγωγή Υγείας- Πρώτες Βοήθειες»  με τήρηση όλων των μέτρων προστασίας και πρόληψης από τον Covid-19 σύμφωνα με τη νομοθεσία.