Συνεργασία Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αιγίου – Σωματείου Εργαζομένων στα Τουριστικά Επαγγέλματα Αιγιαλείας & Καλαβρύτων και Ο.ΠΑ.ΚΕ. – ΟΤΕ

«Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΦΕΡΝΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ»

Μέσα στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που βρίσκονται οι εργαζόμενοι στην περιοχή μας και το μεγάλο ποσοστό ανεργίας που υπάρχει στη Δυτική Ελλάδα και ιδιαίτερα στον Επισιτισμό – Τουρισμό που είμαστε πρωταθλητές, αποτελεί εξαίρεση η πολιτική του Δ.Σ. του Ο.ΠΑ.ΚΕ. – Ο.Τ.Ε. που παρόλο που αποφάσισε να αναστείλει για τη φετινή περίοδο τη λειτουργία των Παραθεριστικών Κέντρων Τέμενης και Φαναρίου λόγω του κορωνοϊού, προσλαμβάνει τους εποχικά εργαζόμενους για διάφορες εργασίες εντός των δυο Παραθεριστικών Κέντρων περίπου για 2 μήνες, ώστε να είναι σε θέση να λάβουν το μισθό τους, τα ένσημα τους, το ταμείο ανεργίας τους και να διατηρήσουν το δικαίωμα της επαναπρόσληψης την επόμενη χρονιά.

Η εξαιρετική συνεργασία ανάμεσα στη Διοίκηση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αιγίου, τη Διοίκηση του Σωματείου Εργαζομένων στις Επισιτιστικές Επιχειρήσεις και στα Τουριστικά Επαγγέλματα Αιγιαλείας και Καλαβρύτων και της Διοίκησης του Ο.ΠΑ.ΚΕ. – ΟΤΕ, έφερε αυτό το θετικό αποτέλεσμα για τους εργαζόμενους.

Η Δ/ση

Του Ε.Κ.Αιγίου