Συνεδριάζει τη Δευτέρα η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιάλειας

Τακτική συνεδρίαση προγραμματίζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του  Δήμου Αιγιαλείας, στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγίου στις είκοσι έξι (26) Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

 1. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγ. ενδιαφέροντος.
 2. Χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 3. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις οδών στην περιοχή κάτω διάβασης (Κ256) (πίσω από παλαιό σταθμό τρένου Αιγείρας) στην Τ.Κ Αιγείρας Δήμου Αιγιαλείας.
 4. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις οδών στην περιοχή κάτω διάβασης στον Κριό ποταμό προς το κοιμητήριο της Τ.Κ Αιγείρας Δήμου Αιγιαλείας.
 5. Περί παράτασης εγκεκριμένων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην οδό που συνδέει την Δ.Κ Αιγίου με την Τ.Κ Τεμένης (Τεχνικό ΑΔ9) Δήμου Αιγιαλείας
 6. Επί της αριθ. 50/2016 απόφασης της Δ.Κ Αιγίου περί φθορών πεζοδρομίων από εργασίες του ΟΤΕ επί της οδού Κλεομένους Οικονόμου του Δήμου Αιγιαλείας.
 7. Επί της αριθ. 52/2016 απόφασης Δ.Κ Αιγίου περί έγκρισης αναγκαιότητας μίσθωσης οικοπέδου για δημιουργία χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στα οικοδομικά τετράγωνα Παναγιωτοπούλων, Ανδρονοπούλου, Κλεομένους Οικονόμου & Βας. Κων/νου.
 8. Επί της αριθ. 53/2016 απόφασης Δ.Κ Αιγίου περί έγκρισης αναγκαιότητας μίσθωσης οικοπέδου για δημιουργία χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στα οικοδομικά τετράγωνα Κλεομένους Οικονόμου, Βας. Κων/νου, Ελίκης, Αιγιαλέως & Ρήγα Φεραίου.
 9. Επί της αριθ. 54/2016 απόφασης της Δ.Κ Αιγίου περί τοποθέτησης κοίλου κατόπτρου επί της συμβολής των οδών Ποσειδώνος και της ανώνυμης οδού μεταξύ του καταστήματος «Ορέστης» και της αποθήκης του Δήμου Αιγιαλείας στην περιοχή Αλυκή της Δ.Κ Αιγίου.
 10. Περί εξαίρεσης απαγόρευσης στάσης – στάθμευσης έμπροσθεν κτιρίου ΕΛΤΑ στην Δ.Κ Διακοπτού Δήμου Αιγιαλείας.
 11. Περί τοποθέτησης κοίλου κατόπτρου στην Τ.Κ Κουνινάς Δήμου Αιγιαλείας.
 12. Περί τοποθέτησης κοίλου κατόπτρου στην Τ.Κ Χατζή Δήμου Αιγιαλείας.
 13. Περί τοποθέτησης καμπίνας Γ2 από τον ΟΤΕ Α.Ε Τεχνική Εταιρεία Νοτίου Ελλάδος, στα πλαίσια κατασκευής του έργου NGA AK ΡΟΔΟΔΑΦΝΗΣ ΚΚ207, στην Δ.Κ Ροδοδάφνης Δήμου Αιγιαλείας.
 14. Περί τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Βαλιμιτίκων Δήμου Αιγιαλείας μετά από την με αρ. 606/2013 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών στην ιδιοκτησία των κ. Ρομφαίας χας Κωνσταντίνου Νικολακόπουλου κ.λ.π.

  Η Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας   Ζωής Δήμου Αιγιαλείας – Αντιδήμαρχος

  Βασιλική Ψυχράμη