Συνεδριάζει την Τετάρτη 31/1 το δημοτικό συμβούλιο Αιγιάλειας

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης, στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Αιγίου «ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ», την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 7 μ.μ. με 15 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Αλλαγή Δικαστικού Χάρτη.
 2. Λήψη απόφασης σχετικά με την προσφυγή της ΚΕΔΕ κατά της επιβολής του τέλους ταφής.
 3. Έγκριση Κανονισμού άρδευσης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Αιγιαλείας (Δ.Ε.Υ.Α.Α.).
 4. Έγκριση προϋπολογισμού και πίνακα στοχοθεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αιγιαλείας έτους 2024.
 5. Εκλογή τριών (3) αντιπροσώπων του Δήμου Αιγιαλείας στον Σύνδεσμο των Ο.Τ.Α. με την επωνυμία Σύνδεσμος Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης Κορινθιακού (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) «Ο ΑΡΙΩΝ».
 6. Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Αιγιαλείας στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Δυτικής Ελλάδος.
 7. Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Αιγιαλείας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αχαΐας.
 8. Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων για το Τοπικό Συντονιστικό ΌργανοΠολιτικής  Προστασίας του Δήμου Αιγιαλείας.
 9. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Αιγιαλείαςστο Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Αναπτυξιακή Σύμπραξη Ολοκληρωμένων Δράσεων Απασχόλησης Αγροτουρισμού Περιοχής Καλαβρύτων-Αιγιαλείας (Agromotion)».
 10. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αιγιαλείας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού.
 11. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αιγιαλείας στο Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες.
 12. Ορισμός μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας για το Ίδρυμα Υποτροφιών Αναστασίου Αντωνάτου.
 13. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αιγιαλείας με τον αναπληρωτή του, στην Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθρου 1 της Κ.Υ.Α. με αριθ.50025/ 19.09.2018 (Φ.Ε.Κ.4217/τ.Β/26.09.2018), με σκοπό την κατ’ εξαίρεση υπέρβαση των χιλιομετρικών αποστάσεων μεταφοράς μαθητών.
 14. Έγκριση απόφασης Δημάρχου βάσει της παρ.2 του άρθρου 37 του Ν.5013/2023.
 15. Διαπίστωση ανάγκης αρίθμησης οδού Πεισιστράτου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας.