Συνεδριάζει η Τοπική Κοινότητα Αιγίου Δήμου Αιγιάλειας

Τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Αιγίου «ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ», στις είκοσι (27) Μαΐου 2020, ημέραΤετάρτη και ώρα12:30΄, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Τροποποίηση χρήσεων γης στο Ο.Τ. 695 της επέκτασης σχεδίου πόλης Νικολάου Πλαστήρα.
  2. Περί κατασκευής μνημείου της Μυστικής Συνέλευσης της Βοστίτσας στο πάρκο των Υψηλών Αλωνίων, στο Αίγιο.
  3. Περί μη τοποθέτησης επιπλέον κάδων απορριμμάτων στις οδούς Π. Μελά και Αχιλλέως στο Αίγιο.
  4. Περί μετακίνησης κάδου απορριμμάτων στην οδό Αγίων Αποστόλων στο Αίγιο.
  1. Περί μετακίνησης κάδων απορριμμάτων στην οδό Μητροπόλεως 104, στο Αίγιο.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Κοινότητας Αιγίου

Γεώργιος Γκιώνης