Συνεδριάζει διά περιφοράς η τοπική κοινότητα Αιγίου με μοναδικό θέμα τις προσφυγές για το κλείσιμο της Μητροπόλεως

Τακτική  συνεδρίαση της Τοπικής Κοινότητας Αιγίου διά περιφοράς, θα πραγματοποιηθεί στις δεκαπέντε (15) Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και από  ώρα 13:00΄ έως 14:00΄με μοναδικό θέμα:

ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  • Στις από 25/05/2021 και 11/05/2021 αιτήσεις των δημοτών, καθώς και το περιεχόμενο των από 28/05/2021 και 31/05/2021 προσφυγών, περί άρσης της απαγόρευσης της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Μητροπόλεως στο Αίγιο.

Ο Πρόεδρος του

Συμβουλίου Κοινότητας Αιγίου

Γεώργιος Γκιώνης