38553/Σ.10595/23-09-21/ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ/Δ. Διοικητικών Υπηρεσιών