Συνάντηση Καλογερόπουλου με την Ένωση Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Σχολείων Δήμου Αιγιαλείας

Την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο γραφείο του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Καλογερόπουλου με την Ένωση Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Σχολείων Δήμου Αιγιαλείας, στην οποία παρευρέθηκαν και ο πρόεδρος και η αντιπρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Παιδείας κ.κ. Τριανταφυλλόπουλος και Γιδά.

Μέσα σε κλίμα συνεργασίας αναλύθηκαν διεξοδικά τα προβλήματα που αφορούν τη πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με κορυφαίο ζήτημα την προστασία και ασφάλεια των μαθητών. Κρίθηκε αναγκαία η πραγματοποίηση αντιπλημμυρικών έργων όπου απαιτούνται π.χ. 1ο Λύκειο Αιγίου, και συζητήθηκαν ζητήματα για την ασφαλή πρόσβαση των μαθητών στα σχολεία (κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και διαγραμμίσεις).

Πιο συγκεκριμένα, δόθηκε προτεραιότητα στο ζήτημα της μετεγκατάσταση του 2ου Λυκείου Αιγίου σε κατάλληλη τοποθεσία, στην αναγκαιότητα ανέγερσης νέας αίθουσας εκδηλώσεων στο χώρο του 1ου Γυμνασίου Αιγίου, στα προβλήματα του Νηπιαγωγείου Διακοπτού και άλλων σχολείων.

Επίσης, συζητήθηκαν προβλήματα και ελλείψεις που παρουσιάζουν οι σχολικές μονάδες και συμφωνήθηκε η αντιμετώπιση ζητημάτων που έχουν σχέση με τη λειτουργικότητα, μέσω κοινής συνεργασίας των υπηρεσιών του Δήμου και των συλλόγων γονέων .

Τέλος, από κοινού συμφωνήθηκε η δημιουργία ενός σταθερού διαύλου επικοινωνίας μεταξύ του Δήμου και της Ένωσης Συλλόγου Γονέων για την άμεση αντιμετώπιση των αναγκών που προκύπτουν.