Συνάντηση Καλογερόπουλου με επαγγελματικούς φορείς για το συνολικό σχέδιο εξόδου από την κρίση

Οι εκπρόσωποι της Επιτροπής Καταστημάτων Εστίασης και Αναψυχής του Δήμου Αιγιαλείας και της Ένωσης Ξενοδόχων του νομού Αχαΐας είχαν εκτενή συνάντηση με τον Δήμαρχο Αιγιαλείας κ. Δημήτριο Καλογερόπουλου, την κα. Βασιλική Ψυχράμη και τον κ. Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κλάδοι τους εξαιτίας της πανδημίας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι εκπρόσωποι των άνω επαγγελματικών φορέων εξέθεσαν αναλυτικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν εξαιτίας της πανδημίας και κατέθεσαν τις προτάσεις τους για την έξοδο από την κρίση.

Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας κ. Δημήτριος  Καλογερόπουλος αφού συνεχάρη τους εκπροσώπους της Επιτροπής Καταστημάτων Εστίασης και Αναψυχής του Δήμου Αιγιαλείας για τη χθεσινή τους διαμαρτυρία αναφορικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος τους, η οποία πραγματοποιήθηκε με άρτιο και κόσμιο τρόπο, τηρώντας όλους κανόνες προστασίας της δημόσιας υγείας, παράγοντας έτσι πολιτισμό, ευχαρίστησε στη συνέχεια όλους τους παρευρισκόμενους για την άμεση και ουσιαστική συμμετοχή τους στον σχεδιασμό του σχεδίου που εκπονεί ο Δήμος Αιγιαλείας για την έξοδο από  την κρίση της πανδημίας. Οι εκπρόσωποι των άνω επαγγελματικών φορέων αφού εξέθεσαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος τους εξαιτίας του κορωνοϊού, κατέθεσαν τις προτάσεις τους για τον περιορισμό των επιπτώσεων που δημιούργησε η πανδημία.

Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας κ. Δημήτριος Καλογερόπουλος καθώς και η κα. Ψυχράμη και ο κ. Τριανταφυλλόπουλος τους άκουσαν με μεγάλη προσοχή και δεσμεύτηκαν ότι θα τύχουν θετικής αντιμετώπισης τα αιτήματά τους, αφού με τις προτάσεις τους έχουν αποδείξει ότι αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα και τις δυνατότητες του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας κ. Δημήτριος Καλογερόπουλος τους διαβεβαίωσε ότι ο Δήμος Αιγιαλείας, συλλέγοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία από όλους τους επαγγελματικούς φορείς της τοπικής οικονομίας και σε συνεργασία με αυτούς και τους ειδικούς, λαμβάνοντας πάντα υπόψη το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, τη πολιτική βούληση της κεντρικής εξουσίας και τις οικονομικές και διοικητικές δυνατότητες του Δήμου Αιγιαλείας προτίθεται να εκπονήσει ένα συνολικό σχέδιο για την έξοδο από τη κρίση, το οποίο θα κινηθεί στους εξής τομείς  στοχευμένη τουριστική  προβολή του Δήμου, εξωστρέφεια και σύμπραξη με όλες τις παραγωγικές δυνάμεις και τους φορείς της περιοχής, βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών με έργα ανάπτυξης.