Συνάντηση εργασίας μεταξύ Σ.Π.Ο.Α.Κ. και Προϊσταμένων Εφορειών Αρχαιοτήτων της περιοχής του Κορινθιακού Κόλπου

??????????????????????

Στα πλαίσια της πρωτοβουλίας του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για την προστασία και ορθολογική ανάπτυξη του Κορινθιακού Κόλπου, την Τρίτη 2/5/2017 πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας μεταξύ αντιπροσωπείας του Σ.Π.Ο.Α.Κ. αποτελούμενη από τους κ.κ.: Σταμάτη Χαλβατζή, Πρόεδρο / Πνευματικό Αλέξανδρο, Δήμαρχο Κορινθίων, Αντιπρόεδρο / Τσουκαλά Κω/νο, μέλος Δ.Σ. / Λουκόπουλο Παναγιώτη, Δήμαρχο Ναυπακτίας, και Προϊσταμένων Εφορειών Αρχαιοτήτων (ΕΦ.Α) που εδρεύουν πέριξ του Κορινθιακού.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν από πλευράς των εφορειών οι κ.κ.: Χαραμή Αλεξάνδρα (Προϊστ/νη ΕΦ.Α Βοιωτίας), Ψάλτη Αθανασία (Προϊστ/νη ΕΦ.Α Φωκίδος), Κασίμη Γιώτα (αρχαιολόγος της ΕΦ.Α Κορίνθου), Βικάτου Ολυμπία (Προϊστ/νη ΕΦ.Α Αιτωλ/νίας και Λευκάδος) που φιλοξένησε την εν λόγω συνάντηση στα γραφεία της έδρας της στο Κάστρο της Ναυπάκτου, «Αρχοντικό Τζαβέλλα», καθώς και οι κ.κ.: αρχαιολόγοι της τοπικής εφορείας, Σαράντη Φωτεινή (Αναπλ. Δ/ντρια – Προϊσταμένη ΕΦ.Α Ναυπάκτου) και Χαμηλάκη Αικατερίνη.

Από τη συνάντηση αυτή απουσίασε, αν και είχε δηλώσει συμμετοχή, η κα Κουμούση Αναστασία (Προϊστ/νη ΕΦ.Α Αχαΐας) λόγω έκτακτου υπηρεσιακού κωλύματος.

Αντικείμενο συζήτησης αποτέλεσε η διερεύνηση δυνατότητας συνεργασίας και κοινής προσπάθειας για την θωράκιση της περιβαλλοντικής προστασίας, μέσω της ανάδειξης των αρχαιολογικών χώρων γύρω από τον Κόλπο του Κορινθιακού και η επίτευξη μιας ορθολογικής ανάπτυξης με αναφορά στην τουριστική προβολή και πολιτιστική αξιοποίηση.

Διεξήχθη μια γόνιμη συζήτηση στην οποία αναπτύχθηκαν ειδικά από την πλευρά των εφορειών τα υπάρχοντα προβλήματα, αλλά και οι τεράστιες προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής μέσω της ανάδειξης όλου του πολιτιστικού και αρχαιολογικού πλούτου της.

Ως εκπρόσωποι του Σ.Π.Ο.Α.Κ. εκφράσαμε την διαθεσιμότητά μας και τη στήριξή μας σ’ αυτή την προσπάθεια, ενώ ζητήσαμε την υποστήριξη, μέσα από την τεράστια γνώση και εμπειρία που διαθέτουν οι ΕΦ.Α, προκειμένου να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τους Δήμους-Μέλη μας, στην προσπάθεια που καταβάλουν για την πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη της περιοχής τους.

Κοινή πεποίθηση, η οποία εκφράστηκε από όλους, είναι ότι υπήρξε μια χρήσιμη ανταλλαγή απόψεων και ότι η συνεργασία αυτή μπορεί να συνεχιστεί προς όφελος της πολιτιστικής ανάπτυξης και περιβαλλοντικής προστασίας της περιοχής του Κορινθιακού Κόλπου.