Αρχική Συνάντηση Δημάρχου Αιγιαλείας με Δ.Σ. Εμπορικού Συλλόγου, για την πεζοδρόμηση τμήματος της Κλεομένους Οικονόμου Συνάντηση Δημάρχου Αιγιαλείας με Δ.Σ. Εμπορικού Συλλόγου, για την πεζοδρόμηση τμήματος της Κλεομένους Οικονόμου

Συνάντηση Δημάρχου Αιγιαλείας με Δ.Σ. Εμπορικού Συλλόγου, για την πεζοδρόμηση τμήματος της Κλεομένους Οικονόμου