Συνάντηση αποφοίτων της Έκτης Τάξης του Γυμνασίου Αρρένων Αιγίου 1968

Με τη συμπλήρωση πενήντα χρόνων από την αποφοίτηση των μαθητών της ΄Εκτης Τάξης του Γυμνασίου Αρρένων Αιγίου το 1968, καλούμε όλους τους μαθητές μας να παρευρεθούν στην συνάντησή μας που θα πραγματοποιηθεί την 4ην Νοεμβρίου 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 8.30 μ.μ. στην Ταβέρνα “Ροδοδάφνη” του συμμαθητή μας Γιάννη Πανανουδάκη στην Ροδοδάφνη Αιγίου πριν το βενζινάδικο της Shell, αριστερά, προς Πάτρα.

Για την Οργανωτική Επιτροπή: Σπύρος Κακός (6978 446242),

Νίκος Καφούσιας (6932 395903) και Κώστας Μουλόπουλος (6977 359481).