Συμμετοχή του 1ου Γενικού Λυκείου Αιγίου σε οκτώ (8) νέα εγκεκριμένα ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+ KA2

Το 1ο Γενικό Λύκειο Αιγίου, μετά από έγκριση των προτάσεων που συνέταξε σε συνεργασία με άλλα Ευρωπαϊκά σχολεία, συμμετέχει φέτος σε οκτώ (8) νέα εγκεκριμένα ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus + KA2 /Βασική Δράση 2: Συμπράξεις Ανταλλαγών μεταξύ Σχολείων. Η επιτυχία αυτή αποτελεί μια συνέχεια της προσπάθειας που καταβάλλει τα τελευταία χρόνια με τα έξι (6) Erasmus+ KA2 προγράμματα που έχει ήδη υλοποιήσει ή υλοποιεί, να ενισχύσει τον ευρωπαϊκό του χαρακτήρα και την εξωστρέφειά του αλλά και να καλλιεργήσει τη γλωσσομάθεια των μαθητών του και τη γνωριμία με πολλαπλές πλευρές του ευρωπαϊκού πολιτισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, το σχολείο μας συμμετέχει στα εξής νέα προγράμματα:

1. Environmental Learning Through Mobile Devices (ELMO)

2. From construction with ruler and compasses to 3D printing, mathematics at the service of cultural heritage

3. STEAMFUL

4. Learn IT

5. Visual aids to make learning-teaching easier

6. Be Europa – Be Social

7. Active Learning Academy

8. Game Jams

Όλα τα προγράμματα περιλαμβάνουν ανταλλαγή επισκέψεων των μαθητών, προκειμένου να γνωριστούν από κοντά αλλά και να γνωρίσουν ο ένας την κουλτούρα του άλλου. Οι επισκέψεις αυτές θα πραγματοποιηθούν εφόσον υπάρξει σχετική άδεια από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων και σύμφωνα με όλους τους προβλεπόμενους όρους ασφάλειας και υγιεινής. Ο απώτερος σκοπός της συμμετοχής μας στα προγράμματα αυτά είναι, εκτός από τη γνωριμία των μαθητών μας με τους Ευρωπαίους συμμαθητές τους, η άσκησή τους στην διαπολιτισμική αλληλεπίδραση και τη διεθνή συνεργασία, η έκφραση της δημιουργικής τους διάθεσης και της διάθεσής τους για επικοινωνία αλλά και η χαρά της παραγωγής συνεργατικών και καινοτόμων προϊόντων.

Το σχολείο μας με χαρά εντάσσει τα προγράμματα αυτά στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό του για την οικοδόμηση ευρωπαϊκής φυσιογνωμίας και τον εμπλουτισμό των γνώσεων και των εμπειριών των μαθητών του, προσβλέποντας στην ολόπλευρη αξιοποίησή τους από το σύνολο της σχολικής μας κοινότητας.