1o lykeio=aigio-2 copy

1o lykeio=aigio
1o-likeio=kleisouras