Στο 20,2% η ανεργία τον Απρίλιο- Φυλλορροεί το εργατικό δυναμικό

Μιάμιση ποσοστιαία μονάδα χαμηλότερα από πέρσι, αλλά σχεδόν στα ίδια επίπεδα με το Μάρτιο, διαμορφώθηκε η ανεργία τον Απρίλιο, δείχνοντας έτσι ότι το ψυχολογικό “φράγμα” του 20% δεν θα σπάσει εύκολα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, Το εποχικά διορθωμένονο ποσοστό ανεργίας τον Απρίλιο ανήλθε σε20,2% έναντι 21,7% τον Απρίλιο του 2017 και 20,1% τον Μάρτιο του 2018. Το σύνολο των απασχολούμενων, κατά τον Απρίλιο του 2018, εκτιμάται ότι ανήλθε 3.763.377 άτομα, οι άνεργοι ανήλθαν σε 949.726 άτομα ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 3.270.298 άτομα. Σημειωτέον ότι οι οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, αυξήθηκαν κατά 59.215 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2017 και κατά 45.134 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2018.

Απ’ όλα τα παραπάνω στοιχεία, προκύπτει ότι το εργατικό δυναμικό συνεχίζει να συρρικνώνεται. Τον Απρίλιο του 2010, το σύνολο απασχολούμενων- ανέργων (εργατικό δυναμικό) ανερχόταν σε 5.009.925 άτομα, ενώ πλέον περιορίζεται σε 4.713.103.

Ένα ακόμα αξιοσημείωτο στοιχείο είναι ότι στην Αττική η ανεργία είναι υψηλότερη από το μέσο όρο και συγκεκριμένα στο 21,1%, με το μεγαλύτερο ποσοστό (25,5%) να καταγράφεται στην Ήπειρο- Δυτική Μακεδονία. Απογοητευτικό χαρακτηρίζεται, επίσης, το γεγονός ότι στην παραγωγική ηλικία 25- 34 ετών, η ανεργία διαμορφώνεται στο 25,4%.