Στο τελικό στάδιο οι εργασίες αποπεράτωσης του Ιερού Ναού του Αγίου Λουκά στο Νοσοκομείο Αιγίου

Η σημερινή εικόνα του Ιερού Ναού

 

Ο ναός προ της ενάρξεως των εργασιών