Στον ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Α. με ουσιαστικό ρόλο η Βασιλική Ψυχράμη «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΣΤΕΝΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»

Στις συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου και Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Α. (Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Αχαΐας) που πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 15 Μαΐου μέσω τηλεδιάσκεψης, συμμετείχε ως εκπρόσωπος της «ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ» και τακτικό μέλος αυτών, η επικεφαλής της δημοτικής παράταξης, αντιδήμαρχος Αιγιαλείας Βασιλική Ψυχράμη.

Οι αποφάσεις που ελήφθησαν στις πρώτες αυτές συνεδριάσεις ήταν ουσιαστικές, αφού μπαίνουν σιγά – σιγά οι βάσεις για την ορθή διαχείριση των στερεών αποβλήτων σε επίπεδο Νομού Αχαΐας, μέσα από την διαδημοτική συνεργασία.

Το Δ.Σ. απασχόλησαν θέματα που έχουν να κάνουν με τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με τον δήμο Πατρέων και Δυτικής Αχαΐας αντίστοιχα, με την κ. Ψυχράμη να ορίζεται ως μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης των δύο προγραμματικών συμβάσεων. Επίσης, πραγματοποιήθηκε συζήτηση για την τιμολογιακή πολιτική και το Τεχνικό Πρόγραμμα 2020 του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Α.

Ήδη ο Σύνδεσμος βρίσκεται σε ένα μεταβατικό στάδιο προχωρώντας στην ουσία στη συνέχιση της ως τώρα πολιτικής (μόλις πριν ένα μήνα πήρε ΦΕΚ) θέτοντας ωστόσο νέους στόχους για τη χρονιά 2020-21. Σημειώνεται ότι έχουν ξεκινήσει ήδη οι διαδικασίες για το εργοστάσιο διαχείρισης απορριμμάτων, δεδομένου ότι έχει εκδοθεί η σχετική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), από το οποίο ωστόσο, ως γνωστόν, βάσει Περιφερειακού Σχεδιασμού δεν θα εξυπηρετείται ο δήμος Αιγιαλείας.

«Παρακολουθούμε στενά το ζήτημα της επίλυσης του προβλήματος των απορριμμάτων. Επικεντρωνόμαστε πάνω στην ορθή διαχείριση του θέματος αναζητώντας τις καλύτερες και λιγότερο κοστοβόρες λύσεις για τον δήμο μας», δήλωσε η κ. Ψυχράμη.

Σημειώνεται τέλος πως στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Συνδέσμου που ενεκρίθη στη συνεδρίαση της Παρασκευής, περιλαμβάνεται η κατασκευή συστήματος συλλογής και καύσης βιοαερίου (ανόρυξη γεωτρήσεων, αγωγοί, συλλογή και μεταφορά, τοποθέτηση λειτουργίας πυρσού καύσης) για τον ΧΥΤΑ Ξερόλακας. Σε ό,τι αφορά τα προτεινόμενα έργα, σε αυτά περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η Περιβαλλοντική Μελέτη αποκατάστασης καθώς και η Τεχνική Μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου αποκατάστασης ΧΥΤΑ Αιγείρας.