Στα 2,2 δισ. ευρώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές στη ΔΕΗ το πρώτο δίμηνο

Στα 2,2 δισ. ευρώ μειώθηκαν στο α’ δίμηνο του 2017 οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των πελατών της ΔΕΗ εξαιρουμένων των διακανονισμών – όπως διευκρινίζει σε ανακοίνωσή της η διοίκηση της Επιχείρησης.

Παράλληλα, τα χρηματικά διαθέσιμα του Ομίλου, κατά την 31η Δεκεμβρίου του 2016, ανήλθαν στα 501 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα πάντα με τη διοίκηση της ΔΕΗ, το μέσο κόστος δανεισμού περιορίστηκε το προηγούμενο έτος σε 4,64% έναντι 4,81% το 2015.

Τέλος, επισημαίνεται ότι την τελευταία τριετία, οι ετήσιες επενδύσεις άγγιξαν τα 750 εκατ. ευρώ, με στόχο τον εκσυγχρονισμό των δικτύων και την αναβάθμιση του παραγωγικού δυναμικού.