Στα σκαριά φορολογικά κίνητρα για ταχύτερη εκμηχάνιση γεωργίας

Να είναι αφορολόγητο το έσοδο από την αντικατάσταση του µεταχειρισµένου µηχανήµατος και την αύξηση της ετήσιας απόσβεσης των γεωργικών µηχανηµάτων από 10% σε 20% µε εφαρµογή το τρέχον οικονοµικό έτος, εξετάζει το υπουργείο Οικονοµικών, σε συνεργασία µε τον ΣΕΑΜ.

Ειδικότερα η αύξηση του συντελεστή απόσβεσης που σηµαίνει µείωση των ετών απόσβεσης από τα 10 στα 5 χρόνια ναι µεν είναι ένα µεγάλο επενδυτικό κίνητρο, θεωρείται εφικτή από τους αρµόδιους, ωστόσο είναι και δύσκολο να προχωρήσει. Απεναντίας, περισσότερες πιθανότητες υλοποίησης συγκεντρώνει το κίνητρο πώλησης µεταχειρισµένου µηχανήµατος για αγορά καινούργιου. Όπως εξηγεί στην Agrenda, ο πρόεδρος του ΣΕΑΜ, Σάββας Μπαλουκτσής, που συναντήθηκε µε την υφυπουργό Οικονοµίας, Κατερίνα Παπανάτσιου, για τα παραπάνω ζητήµατα, η πρόβλεψη αυτή θα λειτουργήσει ως εξής:

Ένας αγρότης πουλάει το τρακτέρ του για 20.000 ευρώ. Τα χρήµατα αυτά θα θεωρούνται αφορολόγητο αποθεµατικό για τον επενδυτή, το οποίο θα συµψηφίζεται µε τις µελλοντικές αποσβέσεις του καινούργιου µηχανήµατος. ∆ηλαδή, αν η αξία του νέου τρακτέρ είναι 100.000 ευρώ και αποσβένεται στη 10ετία, τότε κάθε χρόνο θα καταχωρεί στα έξοδά του ο επενδυτής 10.000 ευρώ (απόσβεση), µείον 2.000 ευρώ που είναι η αξία του αφορολόγητου αποθεµατικού ετησίως.

Από την άλλη µε την υφιστάµενη νοµοθεσία, η πώληση ενός µεταχειρισµένου µηχανήµατος προσαυξάνει το αγροτικό εισόδηµα, δηµιουργώντας πρόσθετο φόρο που µε τη σειρά του επηρεάζει αυξητικά και τις ασφαλιστικές εισφορές. Σύµφωνα µε τον κ. Μπαλουκτσή, µε βάση πραγµατικά παράδειγµατα, ένας αγρότης µε καθαρό εισόδηµα 20.000 ευρώ αν εισπράξει 20.000 ευρώ από την πώληση µεταχειρισµένου, τότε ο πρόσθετος φόρος θα είναι 19.500 ευρώ. Αν το καθαρό του εισόδηµα ήταν 40.000 ευρώ, τότε ο πρόσθετος φόρος ανεβαίνει στα 24.000 ευρώ, δηλαδή πάνω και από την αξία του µεταχειρισµένου. Ως εκ τούτου φαίνονται εδώ οι στρεβλώσεις που δηµιουργεί το ισχύον καθεστώς, κάτι που φαίνεται να αντιλήφθηκε και το υπουργείο Οικονοµικών, γι’ αυτό και προωθείται η σχετική ρύθµιση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΕΑΜ

Πραγµατοποιήθηκε στις 10 Μαΐου 2018 στο γραφείο της υφυπουργού Οικονοµικών Κατερίνας Παπανάτσιου, προγραµµατισµένη συνάντηση µεταξύ συνεργατών της υφυπουργού και αντιπροσωπείας του Συνδέσµου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Μηχανηµάτων (ΣΕΑΜ). Θέµα συζήτησης η φορολόγηση της αξίας της πώλησης µεταχειρισµένου µηχανήµατος και η απόσβεση της αγοράς καινούργιου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο πρόεδρος του ΣΕΑΜ κ. Σάββας Μπαλουκτσής, ανέλυσε εµπεριστατωµένα πως η φορολόγηση ως πρόσθετο έσοδο, της αξίας πώλησης ενός πλήρως αποσβεσµένου µεταχειρισµένου γεωργικού ελκυστήρα, επιβαρύνει απαγορευτικά τον υποψήφιο επενδυτή, τόσο µε την κατακόρυφη αύξηση του φόρου εισοδήµατος όσο και των ασφαλιστικών εισφορών.  Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο πρωτογενής τοµέας στη χώρα µας χρειάζεται κίνητρα και όχι αντικίνητρα προκειµένου να εκσυγχρονιστεί το επίπεδο της εκµηχάνισης. Πρόσθεσε δε ότι «…η παροχή κινήτρων για ανανέωση του στόλου των γεωργικών µηχανηµάτων, θα οδηγήσει σε αύξηση των επενδύσεων, που τόσο πολύ χρειάζεται η χώρα µας, θα  δηµιουργήσει πρόσθετα δηµόσια έσοδα από την αύξηση της φορολογητέας ύλης των επιχειρήσεων και την αύξηση του ΦΠΑ και βεβαίως θα βελτιώσει τον βαθµό ανταγωνιστικότητας των ελληνικών γεωργικών προϊόντων στην διεθνή αγορά». Αξίζει να σηµειωθεί ότι σε άλλες ανταγωνιστικές χώρες, όχι µόνο δεν υφίστανται τέτοιου είδους αντικίνητρα, αλλά αντίθετα, αυξάνεται το ποσοστό της ετήσιας απόσβεσης µέχρι και του ποσοστού του 100%!

Οι υπηρεσιακοί που εκπροσωπούσαν την κα Παπανάτσιου είδαν θετικά το αίτηµα του Συνδέσµου και προσανατολίζονται να προβούν στις αναγκαίες τροποποιήσεις της φορολογικής νοµοθεσίας, ούτως ώστε, το έσοδο από την πώληση του µεταχειρισµένου µηχανήµατος, να θεωρείται ως αφορολόγητο αποθεµατικό για τον επενδυτή, το οποίο θα συµψηφίζεται µε τις µελλοντικές αποσβέσεις του καινούργιου µηχανήµατος. Παράλληλα βλέπουν ως εφικτή την αύξηση της ετήσιας απόσβεσης των γεωργικών µηχανηµάτων από 10% σε 20%. Στόχος είναι η εφαρµογή των παραπάνω από το τρέχον έτος 2018.

Οι δύο πλευρές συµφώνησαν να επαναλάβουν την συνάντησή τους µε την παρουσία και της κας Yφυπουργού και να εξετάσουν και τα υπόλοιπα θέµατα αρµοδιότητας του υπουργείου που απασχολούν τον κλάδο των γεωργικών µηχανηµάτων.

agronews.gr