Σταμάτησε η χρήση δραστικών ουσιών chlorpyrifos/chlorpyrifos methyl

Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Αχαΐας ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία οι δραστικές ουσίες chlorpyrifos/chlorpyrifos methyl δεν είναι πλέον εγκεκριμένες για χρήση ως φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Η καταληκτική ημερομηνία χρήσης αποθεμάτων από τον τελικό χρήστη έληξε στις 16 Απριλίου 2020.

Από τον Οκτώβριο του 2020 θα υπάρχει μείωση των ανωτάτων επιπέδων υπολειμμάτων (MRL) τωνδραστικών ουσιών chlorpyrifos/chlorpyrifos methylστα τρόφιμα και τις ζωοτροφές στο χαμηλότερο επίπεδο που μπορεί να μετρηθεί από τα εργαστήρια ανάλυσης.Ορισμένες χώρες της Ε.Ε. δύναται να ανακαλέσουν προϊόντα από την αγορά τους στα οποία ανιχνεύονται οι εν λόγω δραστικές ουσίες.

Κατόπιν των ανωτέρω δεν επιτρέπεται η χρήση των υπαρχόντων σκευασμάτων που περιέχουν τις εν λόγω δραστικές ουσίες. από τους επαγγελματίες χρήστες.