ΣΠΟΑΚ: «5 Ιουνίου – Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος»

Είναι ευκαιρία να συνδυάσουμε τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, με αναφορά στις πρωτοβουλίες και τις δράσεις που πρέπει να πάρουμε, για την προστασία και την αειφορία του φυσικού περιβάλλοντος.

Φορείς, πολίτες, επαγγελματίες και επισκέπτες πρέπει να δράσουμε από κοινού απέναντι στα προβλήματα της κλιματικής αλλαγής, της ρύπανσης και της υπεραλίευσης που απειλούν το φυσικό και θαλάσσιο οικοσύστημα του Κορινθιακού Κόλπου.

Ο Κορινθιακός Κόλπος με το απαράμιλλο φυσικό κάλλος που τον περιβάλλει και τον τεράστιο αρχαιολογικό και πολιτισμικό πλούτο στα όρια των ακτών του, μπoρεί και πρέπει να αποτελέσει προπύργιο και φωτεινό παράδειγμα περιβαλλοντικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και για τις επόμενες γενεές.