Σημαντικές παρεμβάσεις από την Αντιδήμαρχο ΄Εργων Βασιλική Ψυχράμη και την Τεχνική Υπηρεσία για τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων

Σημαντικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων του Δήμου Αιγιαλείας πραγματοποιεί η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Την περασμένη εβδομάδα ολοκληρώθηκαν, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, οι εργασίες σε δρόμους, γεγονός που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ασφαλή διέλευση των πολιτών.

Ειδικότερα, με ίδια  μέσα και από τεχνικούς της Τεχνικής Υπηρεσίαςτου  Δήμου Αιγιαλείας, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για την αποκατάσταση του παραλιακού δρόμου του Λόγγου που είχε υποστεί σοβαρές ζημιές εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Σημαντική ήταν η συμβολή του προέδρου του Λογγου στην αποπεράτωση του έργου αυτού.  Συγκεκριμένα, αποκαταστάθηκε το σημείο όπου είχε δημιουργηθεί τομή στο οδόστρωμα και εν συνεχεία έγινε πλακόστρωση ανάλογη της πρότερης μορφής του.

Επίσης, την περασμένη εβδομάδα εκτελέστηκε έργο επιδιόρθωσης και τσιμεντοστρωσης  στην πάροδο της οδού Σελινούντος, πλησίον του 10ου Δημοτικού Σχολείου Αιγίου, επίσης με ίδια  μέσα. Ήταν ένα αίτημα της σχολικής κοινότητας αλλά και των κατοίκων της γύρω περιοχής που ικανοποιήθηκε, δεδομένου ότι ο εν λόγω δρόμος βρισκόταν σε εξαιρετικά κακή κατάσταση.

«Μέλημά μας είναι, με τα όποια μέσα διαθέτουμε, να αποκαθιστούμε άμεσα τις φθορές σε δρόμους και υποδομές, να εκτελούμε έργα συντήρησης και να μεριμνούμε για την αισθητική και την λειτουργικότητα της περιοχής μας, με στόχο την διευκόλυνση των πολιτών και με γνώμονα και προτεραιότητα πάντα την ασφάλειά τους», δήλωσε η αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Δήμου Αιγιαλείας Βασιλική Ψυχράμη.